Konkurs

Regulamin konkursu „ List do Świętego Mikołaja”
I. Organizator: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo,
II. Patronat: Wójt Gminy Wejherowo,
III. Cele Konkursu:
1. Kultywowanie świątecznej tradycji pisania listów do Świętego Mikołaja
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej lub plastycznej
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat z Gminy
Wejherowo oraz każdy uczeń klasy I – VI szkół podstawowych z terenu Gminy
Wejherowo, oraz młodzież do lat 15 z Gminy Wejherowo.
2. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.
3. Kategorie wiekowe:
a) 4-6 lat
b) 7-9 lat
c) 10-12
d) 13-15
VI. Zasady konkursu:
1. Osoby biorące udział w konkursie tworzą listy, wykorzystując dowolną technikę.
2. Kryteria oceny to: estetyka, technika wykonania, kreatywność, samodzielność wykonania
3. Prace należy dostarczyć do dnia 27 listopada 2020 r. osobiście do Biblioteki i Centrum
Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino lub wysłać na wyżej
wymieniony adres z dopiskiem „ List do Świętego Mikołaja” załączając wypełniony formularz
zgłoszeniowy, który znajduję się w głównej siedzibie Organizatora i na stronie bckgw.pl.
4. Praca powinna być samodzielna, nieopublikowana wcześniej oraz nieprzepisana
z czasopism oraz stron internetowych.
VI. Rozstrzygnięcie konkursy i nagrody:
1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przyzna
nagrody za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii wiekowych.
2. Komisja zapewnia sobie prawo do przyznania większej ilości nagród (ewentualne wyróżnienia)
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Mikołajek dla dzieci 6 grudnia lub jeśli takowe się nie
odbędą ze względów na COVID – 19 rozstrzygnięcie nastąpi przez portale internetowe Biblioteki i Centrum
Kultury Gminy Wejherowo. Wygrani wówczas zostaną zaproszeni po odbiory nagród do głównej siedziby Organizatora.
4. Uczestnicy konkursy wraz z opiekunami zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych w konkursie i wykorzystania ich w celach promocyjnych.
6. Nadsyłając prace na konkurs, autor wyraża zgodę na jej opublikowanie o rozpowszechnianie przez
Organizatora.
7. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody
8. Regulamin Konkursu „ List do Świętego Mikołaja” dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.bckgw.pl.
VII. Kontakt do Organizatora:
Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
ul. Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino
kontakt: 58 736-47-85, 58 736-47-76
e-mail: centrumkultury@bckgw.pl
www.bckgw.pl
szczegółowych informacji udziela:
– Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez
tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042
e-mail: j.kierska@bckgw.pl
– Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz
tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705
e-mail: d.wicka@bckgw.pl

Do pobrania:

  • Regulamin

  • Formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.