Konkurs – Fotograficzny 4 Pory Roku

Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny

4 Pory Roku Powiatu Wejherowskiego

3 kategorie wiekowe

Atrakcyjne nagrody!

Tablet, laptop, bony na zakupy

Termin nadsyłania zgłoszeń do 30.09.2021

Ogłoszenie wyników: 17.09.2021

 

Regulamin Powiatowego konkursu fotograficznego „Cztery Pory Roku Powiatu Wejherowskiego”

 

I. Organizator:

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo ul. Drzewiarza 8, 84-241 Gościcino

kontakt: 58 736-47-85, 58 736- 47-76, e-mail: centrumkultury@bckgw.pl   www.bckgw.pl

oraz Patronat Starostwa Powiatowego w Wejherowie

II. Cele Konkursu:

 • Promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy.
 • Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących powiat, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie Powiatu Wejherowskiego.

III. Tematyka konkursu:

Wykonanie zdjęć z Powiatu Wejherowskiego o dowolnej porze roku. Można przesłać cztery zdjęcia

     różnych miejsc jak i zdjęcia jednego miejsca ale w różnych porach roku.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Zasięg konkursu jest Powiatowy, skierowany do dzieci, młodzieży jak i dorosłych z Powiatu Wejherowskiego.
 1. Zostaną przyznane miejsca 1-3 oraz wyróżnienia w każdej z kategorii.
 2. Kategorie konkursowe:
 • Kategoria I – dzieci – wiek do 14 lat
 • Kategoria II – amatorzy – wiek od 15 lat wzwyż
 • Kategoria III – profesjonaliści
 1. Zdjęcia nadsyłamy wyłącznie w formacie jpg. o wymiarach minimum 1200 x 1600 pikseliwraz z formularzem zgłoszeniowym na adres Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo oraz mailowo na adres: centrumkultury@bckgw.pl.
 2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery zdjęcia.
 4. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 1. Zasady konkursu:
 2. Termin składania zgłoszeń konkursowych: do dnia 30 września !
 3. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu zdjęć o niewystarczającej jakości oraz bez formularza zgłoszeniowego.
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
 1. Organizator nie zwraca przesłanych prac.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas wystawy październikowej oraz poprzez portale społecznościowe Organizatora. Data wystawy zostanie podana uczestnikom po rozstrzygnięciu konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo przyzna nagrody za I-III miejsca oraz ewentualne wyróżnienia.

 

Kryteria oceny:

 • zgodność zdjęcia z regulaminem
 • oryginalność ujęcia tematu
 • estetyka wykonania.

 

Łączna pula nagród dla Zwycięzców oraz wyróżnionych to kwota 3000,00. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru nagrody do poszczególnych kategorii wiekowych oraz zajętych miejsc.

Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o nagrodzie lub wyróżnieniu.

Wszystkie decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego przesunięcia z przyczyn od niego niezależnych lub małej ilości zgłoszeń.

VII. Kontakt do Organizatora:

– Joanna Kierska – Specjalista ds. Animacji Kultury i Imprez

tel. 58 736 47 78, tel. kom. 692 985 042, e-mail: j.kierska@bckgw.pl

– Dorota Wicka – Specjalista ds. organizacji imprez/ bibliotekarz

tel. 58 736 47 76, tel. kom. 516 378 705, e-mail: d.wicka@bckgw.pl

 

Karta_zgłoszeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.