Stefano Terrazzino

Wójt Gminy Wejherowo

oraz Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet

Stefano Terrazzino z zespołem

6.03.2021 r., godz. 18.00

Hala widowiskowo-sportowa w Bolszewie ul. Leśna 35

Obowiązują zapisy – ilość miejsc ograniczona

Zapisy: 692 985 042 lub mailowo: centrumkultury@bckgw.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 26.02.2021 r.

Obowiązuje – maseczka, dystans, dezynfekcja

 

 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie organizowanej

przez Gminę Wejherowo i Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 1. Organizatorem imprezy jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, z siedzibą w Gościcinie , ul. Drzewiarza 2
 2. Organizacja imprezy odbywa się w oparciu o wytyczne z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1845,2112 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255); oraz aktualnymi wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych MKiDN.
 3. Data i miejsce koncertu „Dzień Kobiet ze Stefano Terazzino” :
  • Data : 06 marca 2021 godz. 18:00
  • Miejsce : Hala widowiskowo sportowa przy ul. Leśnej 35 w Bolszewie
 4. Procedura zapisów oraz wydawania bezpłatnych wejściówek:
  • Udział w koncercie jest możliwy jedynie po zapisaniu się u Organizatora, wypełnieniu oświadczenia covid-19 (Załącznik nr 1 do regulaminu) a następnie odebraniu bezpłatnej wejściówki z zarezerwowanym miejscem na widowni.
  • Zapisy na koncert odbywać się będą wyłącznie pod numerem 692-985-042 lub poprzez maila centrumkultury@bckgw.pl
  • Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Zapisy ruszają w dniu publikacji plakatu z informacją o koncercie poprzez portale ogłoszeniowe Organizatora.
  • Przy zapisywaniu należy podać miejsce odbierania wejściówki.
  • Wejściówki będzie można odbierać wyłącznie w czwartek i piątek wraz ze złożeniem oświadczenia covid w:
   • Siedziba główna ul. Drzewiarza 2 Gościcino
   • Filia nr.1 ul. Reja 9 Bolszewo
   • Filia nr. 3 ul. Szkolna 4 Bieszkowice
  • Na wejściówce będzie informacja o wyznaczonych miejscach: wejściu, sektorze oraz numerze miejsca.
  • Osoba bez wypełnionego oświadczenia covid (Załącznik nr 1 do regulaminu) nie odbierze wejściówki a tym samym nie zostanie wpuszczona na koncert. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej www.bckgw.pl lub wypełnić w miejscu odbierania wejściówek.
 1. Pierwszeństwo zapisów mają mieszkańcy Gminy Wejherowo. Osoby z poza Gminy Wejherowo mogą zapisać się na listę rezerwową, jeśli zwolni się miejsce na liście głównej zostaną

poinformowani telefonicznie.

WYTYCZNE DO STOSOWANIA:

 1. Limit uczestników na sali: 350 osób czyli maksymalnie 50% liczby dostępnych miejsc.
 2. Liczba uczestników jest monitorowana poprzez wejściowki
 3. Zajmowanie miejsc zgodnie z miejscówkami z zachowaniem co najmniej 1,5 metra odstępu od pozostałych osób. Ograniczenie nie dotyczy:

– osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

– osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa maseczkami. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie oraz powinni zachować bezpieczną odległość 1,5 metra od innych uczestników wydarzenia. Maseczki uczestnik załatwia we własnym zakresie. Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren wydarzenia. W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu.

5. Pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej zostaną oznaczone.

6. Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy. Przewidziane są 2 wejścia główne oraz 3 wejścia wewnętrzne na widownię.

7. Obowiązuje zakaz wnoszenia opakowań szklanych, napojów oraz jedzenia na teren wydarzenia.

 1. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację i przestrzeganie przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy imprezy obowiązani są do respektowania próśb i poleceń pracowników Organizatora imprezy i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie przejawiające niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem (m.in.: gorączka powyżej 38°C, suchy kaszel, duszności) oraz nie przebywające na kwarantannie, nie mające kontaktu z osobami na kwarantannie i nie objęte nadzorem epidemiologicznym.
 4. Obsługa techniczna i pracownicy Organizatora, w szczególności mający kontakt z publicznością, zobowiązani są do obowiązkowego korzystania w trakcie przygotowań i przebiegu imprezy ze środków ochrony osobistej – maseczki
 5. Szatnia na terenie imprezy nie będzie funkcjonowała.
 6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne. Po zapełnieniu wszystkich miejsc wejście na teren wydarzenia będzie niemożliwy.
 7. Uczestnik Imprezy wchodzi na teren obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i będzie udostępniony przy wejściach na teren Imprezy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

oświadczenie Covid

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.