Konkurs – Hotel dla owadów

Regulamin konkursu „Hotel dla owadów”
organizowany przez filię 3 w Bieszkowicach

      I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z siedzibą

w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2.

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Wejherowo.

II uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub rodzic/rodzice + dziecko/dzieci
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: praca indywidualna, praca rodzinna.
 3. Zadaniem konkursu jest stworzenie/zbudowanie domku dla owadów.
 4. Uczestnicy przygotowują domki w formie pracy przestrzennej, z materiałów dowolnych, technika wykonania jest dowolna. Oceniane będzie pomysłowość, oryginalność i nakład pracy.

                   

III warunki udziału w konkursie

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną prace, do której należy dołączyć kartę zgłoszeniową, praca powinna być podpisana imieniem oraz

Przekazanie podpisanej pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu (http://bckgw.pl/rodo); Równocześnie uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz rejestracji obrazu i dźwięku video podczas konkursu i wernisażu prac do celów statutowych oraz promocyjnych BCK,  w tym zamieszczaniu ich na stronie internetowej www.bckgw.pl oraz na profilach FB administrowanych przez BCK

 1. Zdjęcia wszystkich zebranych prac oraz dane ich autorów mogą zostać opublikowane na stronie internetowej BCK oraz na profilach FB, których administratorem jest BCK
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik przenosi na organizatora całość prac majątkowych do wykorzystania przez Organizatora na wszelkich znanych polach eksploatacji
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich przez prace dostarczone przez uczestników konkursu; wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na uczestniku konkursu
 4. Złożone prace pozostają do dyspozycji BCK.

  IV Harmonogram konkursu:

 1. Terminy:
 • 04.2021 – ogłoszenie konkursu
 • 05.2021 – zakończenie konkursu
 • 05.2021 – ogłoszenie wyników na stronie internetowej BCK oraz profilach FB i wręczenie nagród na wydarzeniu ”Piknik Rodzinny” w Bieszkowicach
 1. Gotowe prace należy dostarczyć do placówek Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w:
 • Gościcinie, ul. Drzewiarza 2
 • Bolszewie, ul. Reja 9
 • Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1
 • Bieszkowicach, ul. Szkolna 4
 1. Nagrody: Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe a trzy pierwsze miejsca bony finansowe do szkółki ogrodniczej. Przewidywana pula nagród o łącznej kwocie 1 000 zł .
 2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 3. Osoba do kontaktu Magdalena Szreder tel. 606 158 811, filia3@bckgw.pl

 

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową do pobrania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.