Poniedziałek, 9 stycznia 2017 r. Imieniny: Marceliny, Marcjanny

Czytelnictwo do listopada 2016 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

(2016-12-28 13:08:46)

Czytelnictwo do listopada 2016 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

Na koniec 2015 roku we wszystkich filiach zapisanych było łącznie 1958 czytelników. Wśród nich znalazło się:
31 dzieci w wieku nie przekraczającym pięciu lat;
228 osób w wieku 6-12 lat;
198 czytelników w przedziale wiekowym 13-15;
197 osób w wieku 16-19 lat;
254 użytkowników w wieku 20-24 lata;
638 czytelników znajdujących się w przedziale 25 a 44 lata;
Osób będących w wieku 45-60 zapisało się 284;
Czytelników mających 60 i więcej lat zarejestrowało się 128.

W 2016 r do listopada zapisało się łącznie 2294 czytelników. Oznacza to, że przed końcem roku ze wszystkich filii Biblioteki skorzystało o 336 czytelników więcej niż w 2015 roku. Zatem nastąpił wzrost czytelników korzystających z Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo wynosi 336 osób, co daje 17,16%. W zależności od wybranego przedziału wiekowego kształtuje się on następująco:
Dzieci w wieku do 5 lat – na koniec 2015 r. było 31, a do końca listopada 2016 jest 42 – wzrost o 11 czytelników.
Dzieci w wieku 6-12 lat – na koniec 2015 r. było 228, a do końca listopada 2016 jest 273 – wzrost o 45 czytelników.
Młodzież w wieku 13–15 lat – na koniec 2015 r. było 198 i do końca listopada 2016 ilość ta pozostała bez zmian.
Czytelnicy w wieku 16–19 lat – na koniec 2015 r. było 197, a do końca listopada 2016 jest 218 – wzrost o 21 użytkowników.
Dorośli w przedziale wiekowym 25–44 – na koniec 2015 r. 638, a do końca listopada 2016 jest 787 – wzrost o 149 osób.
Użytkownicy w wieku 45–60 – na koniec 2015 r. było 284, a do końca listopada 2016 jest 349 – wzrost o 65 osób.
Czytelnicy w wieku 60 lat i powyżej – na koniec 2015 r. było 128, a do końca 2016 listopada jest 161 – wzrost o 33 osoby.
Wzrost ilości czytelników korzystających z filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie przełożył się również na wzrost wypożyczeń zbiorów na zewnątrz. Z końcem grudnia 2015 roku odnotowano łącznie 21237 udostępnień zbiorów we wszystkich placówkach, natomiast na koniec listopada 2016 roku suma ta sięga 23716. Zatem poza filie wypożyczono o 2479 pozycji więcej co daje wzrost o 11,67%.
W wypadku wypożyczeń prezentacyjnych zauważalna jest tendencja spadkowa. Pod koniec 2015 roku we wszystkich filiach na miejscu udostępniono 5151 zbiorów, podczas gdy w listopadzie liczba ta wynosi 3943.

Oprac. M.P.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 5. Czas ładowania: 0.01275