Poniedziałek, 9 stycznia 2017 r. Imieniny: Marceliny, Marcjanny

Podsumowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za lata 1990-2016

(2016-12-28 14:04:21)

Podsumowanie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za lata 1990-2016

Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, jej cele i zadania uregulowane są w dużej mierze w obowiązujących aktach prawnych:
Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawie o bibliotekach,Ustawie o samorządzie gminnym, Ustawie o finansach publicznych i Statucie Biblioteki nada-nego Uchwałą Rady Gminy Wejherowo.
Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do Rejestru instytucji kultury.
Misją bolszewskiej biblioteki publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych lokalnego społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji dziedzictwa regionu.
Biblioteka posiada 3 filie w miejscowościach: Bolszewo, Gościcino i Nowy Dwór Wejherowski, a biblioteka macierzysta mieści się przy ul. Leśnej 35 w budynku SG w Bolszewie.
Stan księgozbioru na dzień 30 listopada 2016 r. wynosi 52489, a w bibliotece zarejestrowanych jest 6423 czytelników, z czego 2294 wypożycza książki systematycznie.
W roku 2015 r. biblioteka zakupiła 3546 książek i płyt na wartość: 72453,57 zł, książek w darze od czytelników 923 i 35 płyt na sumę: 19145,45 zł.
W 2016 r. biblioteka zakupiła 3364 książek i płyt na wartość: 77582,09 zł. Książek i płyt w darze od czytelników 659 szt. na sumę: 13987,85 zł.
W latach 2015/2016 przybyło 907 czytelników. Stan mieszkańców zarejestrowanych na stałe w gminie Wejherowo wynosi na dzień 30 listopada 2016 r. – 23773 osób.
Na koniec 2015 roku we wszystkich filiach zapisanych było łącznie 1958 czytelników, a nie aktywnych 5555.
W 2016 r. do l6 grudnia mamy 2333 aktywnych czytelników z ważnym kontem (przynajmniej jedno wypożyczenie w roku), a nie aktywnych 6423. Oznacza to, że przed końcem roku ze wszystkich Bibliotek skorzystało o 336 czytelników więcej niż w 2015 roku. Zatem nastąpił wzrost czytelników korzystających z Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo i wynosi 336 osób, co daje 17,16%.
Na zakup książek z budżetu na przełomie 2015/2016 wydatkowaliśmy średnio 74 tys. zł.
Biblioteka kupuje rocznie ok. 3400 woluminów ze środków pochodzących od organizatora i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja Czytelnictwa – Priorytet i Rozwój Księgozbiorów” np. w 2012 rok – w ramach programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 9600 zł na zakup nowych książek, 2013 r. – 10200 zł, 2014 r. – 10900 zł, w 2015 r. – 13000 zł, a w 2016 r. 12980 zł.
Priorytetem Biblioteki jest obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (seniorów, niepełnosprawnych). Biblioteka zaopatrzona jest w książki z dużą czcionką dla osób słabo widzących i audiobooki.
Biblioteka jest instytucją nowoczesną: posiada sprzęt audiowizualny i 34 zestawy komputerów. W oparciu o 17 z nich funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. 14 lutego 2005 r. uruchomiono Mediatekę.
Biblioteka ma bazę danych: MY SQL (baza danych jest wykorzystywana do wprowadzania danych na stronę internetową poprzez kod źródłowy). Posiadamy katalog on-line z możliwością rezerwacji i zamówień, a także Bajeczny Katalog Dziecięcy „MOLIK”. Czytelników obsługujemy w programie bibliotecznym „Patron”.
To tyle o statystyce, pewnie gdyby tak w każdych z 16 sołectwach (gmina liczy ponad 23 tys. mieszkańców) gminy Wejherowo było jeszcze co najmniej kilka bibliotek pewnie bylibyśmy przodującą biblioteką w kraju.
A teraz wracając trochę do historii
Pracę w bibliotece podjęłam 14 lutego 1990 r. W latach 1990–2002 r. pełniłam funkcję kierownika, a od 1 kwietnia 2002 r. jako dyrektor. Do początku lat 90–tych istniały punkty biblioteczne w Bolszewie, Orlu, Górze (Pomorskiej), Kniewie, Gowinie i Nowym Dworze Wejherowskim, które zlikwidowano. Biblioteka, w której pracowałam mieściła się w Gościcinie, w budynku Hotelu Robotniczego – własności Gościcińskiej Fabryki Mebli, przy ul. Drzewiarza 3. Powierzchnia lokalowa była tam bardzo skromna (zaledwie 33 m2), lecz księgozbiór dość zasobny. Dzięki przychylności władz gminy i dyrekcji fabryki, biblioteka w 1992 r. otrzymałam dodatkowe pomieszczenie po byłym klubie. W pracach adaptacyjnych pomagali społecznie czytelnicy. Lokal biblioteki zajmował wtedy 129,5 m2 i miał dużą czytelnię na 30 miejsc.
Filia Nr 2 w Nowym Dworze jest niewielka o powierzchni 33 m2, 8 miejsc w czytelni plus 2 stanowiska internetowe dla czytelnika i 1 dla bibliotekarza. Biblioteka jest czynna przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy. W 2008 r. przeniesiono filię do budynku prywatnego, skomputeryzowano filię. Z księgozbioru korzystają mieszkańcy Nowego Dworu Wejherowskiego, Reszek, Zbychowa i Bieszkowic.
W 1995 r. Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Gościcinie nadano imię – jej patronem został felietonista, pisarz i poeta kaszubski, nauczyciel oraz publicysta Aleksander Labuda. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 21 października 1995 r. Od tego czasu jestem zaprzyjaźniona z córkami Patrona: Jaromirą, Bogusławą i Miłosławą. Dzięki tej przyjaźni i współpracy udało się nam wspólnie wydać z rękopisu książki pióra Aleksandra Labudy. Biblioteka ma własny hymn pt. „Marsz Zeszińców”, do którego wykorzystano tekst Aleksandra Labudy.
W latach 1990-1999 księgozbiór biblioteki został uporządkowany. Usunięto egzemplarze zdezaktualizowane, mało poczytne, zagrzybione i dublety. W 1996 r. zaczęto komputeryzację biblioteki, trwającą sześć lat. W 1999 r. utworzyliśmy stronę w Internecie, a w 2002 r. swój katalog. W 2006 r. uruchomiliśmy unowocześnioną wersję naszej strony, dzisiaj już nieco przestarzałą. Umożliwia ona dostęp on-line do katalogów i kont czytelników oraz zawiera informacje o nowościach i aktualnych wydarzeniach kulturalnych.
Od 1 stycznia 2002 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie jest samorządową instytucją kultury. Od 15 grudnia 2003 r. ma swoją siedzibę w budynku Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Lokal użytkowany składa się z trzech pomieszczeń i zajmuje 243.2 m2 z czytelnią na 30 miejsc. Biblioteka ma monitoring na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W 2011 r. w rozpoczęto automatyzację, proces digitalizacji zbiorów.
Tego samego roku wykonano w niej generalny remont.
Warto wspomnieć, że w bibliotece działało kółko biblioteczne dla dzieci do lat 15–stu, które po 13 latach aktywnej pracy zakończyło swoją działalność w czerwcu 2003 r. Przez 16 lat działało Koło Miłośników Biblioteki, które od 2006 r. przekształciło się w wolontariat biblioteczny.
W marcu 2013 r. napisany został projekt na budowę filii przy ul. Reja 9 w Bolszewie pn. „Gminne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Filia została wybudowana przy wsparciu finansowym z dwóch źródeł: Programu Wieloletniego „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000 zł i gminy Wejherowo w kwocie ok. 1 400 000 zł niezbędnej do realizacji prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych, kanalizacji wodno–ściekowej i wyposażenia budynku.
13 grudnia 2013 r. miało miejsce zawieszenie wiechy – uroczyste zakończenie budowy, stanu surowego zamkniętego budynku. Zakończono najtrudniejsze zadania budowy filii.
12 listopada 2014 r. w filii przy ul. Reja 9 w Bolszewie obyła się sesja Rady Gminy Wejherowo, podczas której uchwalony został m.in. nowy Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Zmiana statutu Samorządowej Instytucji Kultury spowodowana była koniecznością do-stosowania go do obowiązujących przepisów prawa jak i do obecnej działalności Biblioteki. W chwili obecnej Biblioteka oprócz zadań z zakresu gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury. Zmiana statutu podyktowana była również zamiarem utworzenia jej filii.
Sesję Rady Gminy Wejherowo poprzedziło uroczyste otwarcie biblioteki.
W dniu 6 grudnia 2014 r. w filii przy ul. Reja w ramach dnia otwartego pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” dla mieszkańców gminy Wejherowo przygotowano szereg atrakcji, od możliwości zwiedzenia nowego gmachu biblioteki, po wizytę Świętego Mikołaja.
Z powodu źle wykonanych mebli na wymiar, które nie zostały przyjęte do wyposażenia konieczne stało się rozpisanie nowego przetargu w czerwcu 2015 r. Biblioteka mogła jedynie wykorzystywać jedno z pomieszczeń na parterze – salę Koła bibliotecznego i na piętrze Salę imprez czytelniczych organizując liczne imprezy kulturalno–oświatowe.
Nowy wykonawca dobrze wykonał meble na wymiar i można było udostępniać zbiory użytkownikom. Otwarcie biblioteki dla czytelników odbyło się 19 października 2015 r. Był to dzień otwarty pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań, wiedzy, kultury czytelniczej, rozrywki”.
Powierzchnia lokalu liczy 1000 m2, z czego „dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 230,5 m2 są wynajmowane. Powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi: 769,5 m2. Obiekt został zaprojektowany z myślą o wszystkich użytkownikach, w tym niepełnosprawnych dla potrzeb, których oddano do użytku windę. Pomieszczenia składają się z :
opracowanie zbiorów, salę koła bibliotecznego, pokój zabaw dla dzieci i wypożyczalnię, pokój dyrektora, salę komputerową z audiobookami, pracownię kserograficzną przeznaczoną również do digitalizacji zbiorów, salę imprez czytelniczych, czytelnię, kuchnię, szatnię, pomieszczenie magazynowe, socjalne, porządkowe, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia do wynajmu. Pomieszczenia: kotłowni, klimatyzacji, serwerowni.
Dnia 7 lutego 2015 r. została uruchomiona nowa filia Biblioteki w Dworku Drzewiarza (Gminny Ośrodek Kultury) w Gościcinie. Obecnie filia jest czynna 2 raz w tygodniu, środę i czwartek w godzinach popołudniowych.
Biblioteka od 21 lat pielęgnuje pamięć o Patronie. Do pozostałych wydarzeń na szczególną uwagę zasługują m.in. spotkania autorskie, wieczory poetyckie, plenery malarskie, konferencje naukowe, konkursy, spotkania rocznicowe i liczne kursy dla osób 50+. Od 2006 roku biblioteka organizuje konferencje naukowe i popularnonaukowe. Łącznie odbyło się ich 10.
Poza konferencją odbyły się liczne konkursy, a malarze z Koła Pasji twórczych utrwalili na płótnach przepiękne obrazy, które są własnością biblioteki.
Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami: Uniwersytetem Gdańskom, Akademią Pomorską w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie, Instytutem Kaszubskim, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku, bibliotekami powiatów: wejherowskiego i puckiego, Samorządowymi Szkołami Podstawowymi i przedszkolami w gm. Wejherowo, Zrzeszeniami Kaszubsko-Pomorskimi, Kołem Pasji Twórczych, Bałtyckim Stowarzyszeniem Marynistów „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, KGW itd.
Tradycją biblioteki jest wydawanie w serii BGW książek ważnych dla środowiska i regionu. Większość książek ukazała się w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.
Biblioteka wydała na przełomie lat 2005-2016, 32 tytułów książek , w tym 1–go audiobooka. Najwięcej, bo aż 10 pozycji wydała w 2016 r. Biblioteka przyczyniła się także do wydania książek: Edmund Kamiński Guczow Mack czyli Aleksander Labuda (1902-1981). Monografia bio-bibliograficzna), Aleksander Labuda Ewanielsk ô spiéwa (cz. 1, 2),Piaśnica oskarża, Piaski klepsydry.
Z dniem 22 października 2008 r. powołano do życia Koło Pasji Twórczych przy Bibliotece. W latach 2010-2016 członkowie Koła Pasji Twórczych wzięli udział w 12 plenerach inspirowanych literaturą regionalną. Od 2012 roku plenery odbywają się także w Lini.(5). Należy podkreślić, iż komisarzem artystycznym plenerów jest Maciej Tamkun, który nieodpłatnie prowadzi zajęcia.
Od czerwca 2005 r. Biblioteka organizuje wystawy w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu. W ramach „Pasji…” odbyło się 170 wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Od 2006 r. w ramach cyklu „Odkrywamy młode talenty w gminie Wejherowo”, młodzi ludzie prezentują swój dorobek artystyczny. Otrzymują statuetkę „Talenty”, której autorem jest rzeźbiarz Bogdan Wenta.
Od 2004 r. biblioteka włącza się w obchody „Tygodnia Bibliotek” oraz akcje „Cała Polska czyta dzieciom” i „Z książką na walizkach”.
Artyści aktywnie włączają się w działalność biblioteki prowadząc warsztaty artystyczne, w tym kaszubskie, dla dzieci i młodzieży z gminy Wejherowo.
Biblioteka przyznaje statuetkę „Anioła Kultury”, którą otrzymują osoby i instytucje, zaangażowane w pracę biblioteki – m.in.: sponsorzy, wolontariusze, media, lokalni twórcy, organizacje, przedstawiciele samorządu. W latach 2006-2016 uhonorowano statuetką, ponad 30 osób.
Biblioteka kilka razy zorganizowała turnieje charytatywne pt. „O radość dziecka” mającej na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na osoby potrzebujące pomocy. Przez udział w plenerze i turnieju charytatywnym, uczestnicy – malarze mają poczucie, iż ich bezinteresowne działanie na rzecz społeczności lokalnej ma wpływ na pomoc dla dzieci z rodzin potrzebujących z gminy Wejherowo.
Digitalizacja zbiorów, to kolejne wyzwanie biblioteki. W 2010 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie podpisała porozumienie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku i przystąpiła do procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
Dzięki współpracy z Bałtycką Biblioteką Cyfrową przenosimy na format cyfrowy książki, czasopisma, kroniki oraz dokumenty życia społecznego kładąc szczególny nacisk na zbiory regionalne.
Biblioteka ma na swoim koncie także osiągnięcia, m.in. dwukrotnie zdobywając I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, nagrody specjalne i wyróżnienia.
Kolejnym sukcesem biblioteki było wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Historyczne wędrówki z biblioteką”, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. W 2014 r. biblioteka otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Partnerstwo – to nas kręci!” Konkurs skierowany był do bibliotek z całej Polski. Zawiązaliśmy z dwunastoma Partnerami kontrakty na 5 letnią współpracę. Podjęliśmy szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Podpisaliśmy umowę partnerską z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Razem z aktorami z Teatru „Maszoperia” z Gdyni realizujemy projekt na podstawie powstałego przy bibliotece „Klubu Teatralnego Reja 9”. Aktorzy prowadzący teatr mają odpowiednie wykształcenie do prowadzenia zajęć z osobami niepełno-sprawnymi. Teatr założono 3 października 2014 r. Początkowo działał pod nazwą „Klub teatralny Reja 9” w macierzystej bibliotece. Pracą artystyczną zespołu teatralnego kierują instruktorzy teatralni w porozumieniu z Radą artystyczno – programową teatru oraz dyrekcją Biblioteki. Z czasem zmieniła się jego nazwa na Amatorski teatr kaszubski „Krzikô”. Prezentuje swoją twórczość o charakterze regionalnym i autorskim – inspirowaną m.in. źródłami kaszubskimi. Próby odbywają się raz w tygodniu za wyjątkiem wakacji. Instruktorami teatru są Anna Miller i Ludwik Lubieński.
W 2015 r. odbyła się prapremiera miniatury scenicznej Macieja Tamkuna pt. „PICTOR IMAGINUM” w wykonaniu „TEATER KRZIKÔ”. W latach 2015/2016 w czerwcu odbyły się III i IV Kaszubskie Maszoperia Teatralne – podsumowanie projektu pt. „Teatr dla życia” realizowanego przez bibliotekę. A w 2016 r. pokaz warsztatowy „Impresje kaszubskie”.
Współpracujemy z organizacją samorządową Kaszëbskô Jednota i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w pow. wejherowskim - organizacja kaszubskich konkursów. Na szczeblu regionalnym, Powiatowo-Gminnym organizujemy co roku trzy konkursy: Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny (doczekał się 11 edycji), P?wiatow?-Gminowé Miónczi Jedny Wiérztë/Turniej Jednego Wiersza” i „REGIONALNY K?NK?RS DLÔ CZËTIŃCÓW ?MÉSTER BËLNÉG? CZËTANIÔ”/P?WIATOW?-GMINOWI K?NK?RS DLÔ CZËTIŃCÓW „MÉSTER BËLNÉG? CZËTANIÔ”. Nagrody sponsoruje Starostwo Powiatowe i Gmina Wejherowo.
Od trzech lat (2013 r.) w bibliotece odbywają się lekcje języka angielskiego. Zajęcia dla dorosłych prowadzi w bibliotece wolontariuszka i odbywają się one 3 razy w tygodniu.
Od roku odbywa się kurs komputerowy dla osób 50+, który prowadzi pracownik biblioteki.
Od 3 września 2013 r. Biblioteka uczestniczy w projekcie Instytutu Książki, mającym na celu ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz aktywne promowanie mody na czytanie poprzez m.in. dyskusję o literaturze.
Spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się raz w miesiącu dla każdej z 7 grup. Pierwsze spotkanie klubowiczów odbyło się 29 października 2013 r. Początkowo dyskusje prowadziła Janina Borchmann i Wiesława Waldowska, z czasem dołączyły Violetta Wiśniewska i Daniela Okrój.
Dnia 22 września 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie odbyło się inauguracyjne spotkanie Koła Literackiego „Krzosańc” do jego przynależności została zaproszona grupa poetów i pisarzy z naszego regionu. Honorowy patronat nad kołem objął Stanisław Janke. Opracowano program koła, regulamin. Do Koła zapisało się 10 członków w wieku od 9 do 17 lat i 10 twórców dorosłych. Członkinie koła zostały laureatkami Ogólnopolskiego i Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa” pod patronatem Prezydenta Bielska–Białej, a także zostały Laureatami Pomorskiego Konkursu „Gwiazdka Tuż… Tuż…”.
Nowością jest nagrywanie podcastów pod hasłem „więcej kultury w Internecie”. Autorzy książek czytają fragmenty własnych utworów.
Ważnym elementem stanowiącym zachowanie dziedzictwa kulturowego są przygotowywane wystawy dokumentacyjne, pokazy multimedialne i prelekcje profesorów z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytutu Kaszubskiego. W tym roku w biblio-tece odbywał się intensywny kurs języka kaszubskiego. Uczestniczy otrzymali certyfikaty.
W latach dziewięćdziesiątych odbywały się dla dzieci ferie z książką. Postanowiliśmy do tej tradycji wrócić, organizując w 2014 r. ferie pod hasłem: „Z biblioteką – czyli jak miło spędzić wolny czas!”, a w 2015 r. pod hasłem „Świetna zabawa dla małych i dużych, a w 2016 r. pod hasłem „Biblioteka – wymarzone miejsce spotkań!”
Staramy się pisać różne projekty. Efektem tego są to środki finansowe, albo nagrody rzeczowe.
Realizacja powyższych zadań jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będą one realizowane na przestrzeni kilku lat w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura dla Bibliotek”.
Przedstawione inicjatywy korzystnie wpływają na wizerunek zawodu bibliotekarza, gdyż promocja biblioteki ma na celu m.in. stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń z instytucją. Działania tego typu wpływają na poprawę wizerunku biblioteki, a z kolei tworzenie pozytywnego wizerunku, to jedno z kluczowych zadań instytucji.
Na zakończenie chcę podkreślić, iż wszelkie działania biblioteki nie byłyby możliwe bez zrozumienia i wsparcia finansowego ze strony władz samorządowych gminy Wejherowo.
Załączniki:
1. Najaktywniejsi czytelnicy w 2016 r. w 4-ch placówkach.
2. Podsumowanie skierowane do Wójta i Rady Gminy Wejherowo, Czytelników, kolegów i koleżanek z pracy oraz Przyjaciół Biblioteki.
3. Wystąpienie Janiny Borchmann w związku z przejściem na emeryturę.

Opracowała: Janina Borchmann – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 5. Czas ładowania: 0.01485