Poniedziałek, 9 stycznia 2017 r. Imieniny: Marceliny, Marcjanny

Gmina Wejherowo obejmuje te...

Historia Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo (1960-2015)

Gmina Wejherowo obejmuje teren o powierzchni 9408 hektarów i liczy 23 318 mieszkańców. Jest gminą atrakcyjną dla turystów, ludzi szukających pięknych miejsc wśród dziewiczej przyrody.

Biblioteka wpisała się na stałe w życie Gminy w lutym 1960 r., kiedy to stosowną dyrektywą Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Gościcinie przydzielono pierwsze 8 woluminów z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Wprowadzono je do ewidencji GBP 6 czerwca 1960 r. - prawdopodobnie z braku księgi inwentarzowej.

Od tego czasu minęło ponad 55 lat. Stan księgozbioru na dzień 30 września 2015 r. (łącznie z dokumentami audiowizualnymi) w macierzystej bibliotece oraz jej filiach wynosi 50098 dokumentów bibliotecznych, a w bibliotece zarejestrowanych jest 5193 czytelników, z czego 1547 wypożycza książki systematycznie. Z księgozbioru korzysta, więc co 4-ty mieszkaniec gminy Wejherowo.

W latach 1960-1965 siedzibą biblioteki był budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Cezarego Klimka 5 w Gościcinie. Stanowisko bibliotekarza powierzono panu Augustynowi Güntherowi, ówczesnemu kierownikowi szkoły. Przez pewien czas w bibliotece zatrudniona była również pani Romualda Adamczyk. Na przełomie lat 1966/1967 bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanej szkoły podstawowej przy ul. Wejherowskiej 22, gdzie funkcję bibliotekarza pełnili panowie: Kazimierz Chimerek, późniejszy wieloletni kierownik i dyrektor szkoły, oraz nauczyciel Kazimierz Dąbrowski. W następnych latach pracowały w niej panie: Teresa Osak, Danuta Lorek i Elżbieta Maria Kanczkowska. Od 1976 r. kierownikami biblioteki były panie: Maria Sikora, Bogumiła Szymańska, Wiesława Sender i Barbara Neubauer. Od 1990 r. kierownikiem, a od 2002 r. dyrektorem placówki jest pani Janina Borchmann. Do początku lat 90-tych istniały nasze punkty biblioteczne w Bolszewie, Orlu, Górze (Pomorskiej), Kniewie, Gowinie i Nowym Dworze Wejherowskim, które zlikwidowano. W 1974 r. bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń nowo wybudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziesięć lat później, aby ratować księgozbiór przed panującą tam wilgocią, książki przeniesiono do suchych pomieszczeń w budynku Hotelu Robotniczego - własności Gościcińskiej Fabryki Mebli, przy ul. Drzewiarza 3. Powierzchnia lokalowa była tam bardzo skromna, lecz księgozbiór dość zasobny. Dzięki przychylności władz gminy i dyrekcji fabryki, biblioteka w 1992 r. otrzymała dodatkowe pomieszczenie po byłym klubie. W pracach adaptacyjnych pomagali społecznie czytelnicy. Lokal biblioteki zajmował wtedy 129.5 m2 i miał dużą czytelnię na 30 miejsc.

Filię gościcińskiej biblioteki w Nowym Dworze Wejherowskim otwarto w maju 1967 r., kiedy to stosowną dyrektywą Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Gościcinie przydzielono pierwsze 21 woluminów z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Wprowadzono je do ewidencji GBP 15 maja 1967 r. W latach 1967-2007 siedzibą biblioteki był budynek po dawnej szkole, w którym mieściła się biblioteka i poczta. Do 1980 r. biblioteka była filią, a w latach 1981-1987 była punktem bibliotecznym GBP, w którym nie dokonywano w nim wymiany książek. Dopiero po 1990 r., gdy zmienił się kierownik macierzystej biblioteki w Gościcinie, punkt na nowo ożył. W 1994 r. punkt biblioteczny ponownie stał się filią biblioteczną. Powierzchnia lokalowa wynosiła 35 m2 i 10 miejsc w czytelni, co powodowało ciasnotę. Obecnie biblioteka ma powierzchnię 33 m2, 8 miejsc w czytelni plus 2 stanowiska internetowe dla czytelnika i 1 dla bibliotekarza. Pracę na stanowisku bibliotekarza w filii w Nowym Dworze Wejherowskim kolejno podejmowali panowie: Edmund Potrykus i Henryk Pranga oraz panie: Stefania Królek, Lucyna Pawelczyk i Lucyna Potrykus. Do 31 grudnia 2007 r. bibliotekarzem filii był Edmund Potrykus. Pałeczkę po nim przejęła córka, Iwona Engelbrecht. Biblioteka jest czynna przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy.

W 2008 r. skomputeryzowano filię, wykonano inwentaryzację zbiorów i usunięto ok. 4500 książek zagrzybionych i zdezaktualizowanych. Stan księgozbioru, który wzbogaciły m.in. dary Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego z Wejherowa, wynosił 2514 woluminów. Z dniem 9 października 2015 r. księgozbiór nowodworskiej filii liczył 7081 woluminów. Czytelników zapisanych było 216, a wypożyczeń w skali roku ok. 4000. Z księgozbioru korzystają mieszkańcy Nowego Dworu Wejherowskiego, Reszek, Zbychowa i Bieszkowic, które łącznie liczą 1660 mieszkańców. Biblioteka ma, więc wielkie perspektywy przed sobą.

W 1995 r. Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Gościcinie nadano imię - jej patronem został znany i lubiany na Kaszubach felietonista, poeta, nauczyciel i publicysta Aleksander Labuda. Uroczyste nadanie imienia „Guczowego Macka” odbyło się 21 października 1995 r. Od tego czasu dyrektor biblioteki jest zaprzyjaźniona z córkami Patrona. Dzięki tej przyjaźni i współpracy udało się nam wspólnie zorganizować kilkanaście znaczących imprez na szczeblu gminnym oraz wydać z rękopisu książki pióra Aleksandra Labudy. Biblioteka ma  hymn pt. „Marsz Zeszińców”, tekst Aleksander Labuda, muzyka Mateusz Hoppe. Hymn jest śpiewany podczas jubileuszy biblioteki.

W latach 1990-1999 księgozbiór biblioteki został uporządkowany. Usunięto egzemplarze zdezaktualizowane, mało poczytne, zagrzybione i dublety. W 1996 r. zaczęto komputeryzację biblioteki, trwającą sześć lat. Biblioteka była jedną z pierwszych w pełni skomputeryzowanych bibliotek publicznych w ówczesnym województwie gdańskim, dziś pomorskim. Już w 1999 r. utworzyliśmy stronę w Internecie. Nasza biblioteka w 2002 r., jako pierwsza w powiecie wejherowskim udostępniła w Internecie swój katalog. W 2006 r. uruchomiliśmy unowocześnioną wersję naszej strony. Umożliwia ona dostęp on-line do katalogów i kont czytelników oraz zawiera informacje o nowościach.

Od 1 stycznia 2002 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie jest samorządową instytucją kultury. Od 15 grudnia 2003 r. swoją siedzibę ma w budynku Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Lokal użytkowany składa się z trzech pomieszczeń i zajmuje 218 m2 z czytelnią na 30 miejsc. W 2008 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie do wykorzystania na czytelnię, pokazy multimedialne, spotkania autorskie i wernisaże. Obecny metraż pomieszczeń użytkowych stanowi 243.2 m2. W celu zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacja założono monitoring na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń biblioteki. W 2011 r. w budżecie biblioteki zaplanowano środki na automatyzację i rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów, które są udostępnione czytelnikom pod linkiem umieszczonym na naszej stronie internetowej pod adresem: www.bpgw.org.pl przekierowującym do strony Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.

Warto wspomnieć, że w bibliotece działało kółko biblioteczne dla dzieci do lat 15-stu, które po 13 latach aktywnej pracy zakończyło swoją działalność w czerwcu 2003 r. Przez 16 lat działało Koło Miłośników Biblioteki, które od 2006 r. przekształciło się w wolontariat biblioteczny.

Od stycznia 2011 r. w bibliotece w Bolszewie rozpoczął się remont, który obejmował modernizację istniejącej sieci elektrycznej i informatycznej oraz wyburzenie części ściany oddzielającej dwa pomieszczenia biblioteczne w ramach modernizacji sieci informatycznej wymieniono okablowanie, zamontowano gniazda internetowe, utworzono 5 nowych stanowisk komputerowych w czytelni internetowej oraz stanowiska komputerowe dla pracowników biblioteki. Zakupiono szafę serwerową, w której umieszczono wszelkie urządzenia elektroniczne odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci komputerowej. Należy podkreślić, iż dostęp do Internetu dla czytelników biblioteki jest bezpłatny. Natomiast modernizacja sieci elektrycznej obejmowała dostosowanie oświetlenia do potrzeb czytelników i pracowników biblioteki, montaż instalacji elektrycznej niezbędnej dla działania nowych stanowisk komputerowych. Kolejnym etapem remontu biblioteki było wyburzenie fragmentu ściany dzielącej pomieszczenia biblioteki, dzięki temu w pomieszczeniu, w którym dotychczas organizowano spotkania autorskie i wernisaże można było ustawić nowo zakupione regały biblioteczne. Tym samym czytelnicy biblioteki mogli korzystać z jej księgozbioru w bardziej komfortowych warunkach. W następnym roku wykonano, m.in. montaż drzwi w ścianie dzielącej pomieszczenia biblioteczne oraz odświeżenie części pomieszczeń bibliotecznych. Remont biblioteki zakończono w marcu. Pomimo trwającego remontu biblioteka obsługiwała czytelników w godzinach urzędowania.

W marcu 2013 r. Janina Borchmann i Marcin Toczek napisali projekt na budowę filii przy ul. Reja 9 w Bolszewie pn. „Gminne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Należy podkreślić, iż filia przy ul. Reja 9 została wybudowana przy wsparciu finansowym z dwóch źródeł: Programu Wieloletniego „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000 zł i gminy Wejherowo w kwocie ok. 1 400 000 zł niezbędnej do realizacji prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych, kanalizacji wodno-ściekowej i wyposażenia budynku.

Dnia 13 grudnia 2013 r. miało miejsce zawieszenie wiechy - uroczyste zakończenie budowy, stanu surowego zamkniętego budynku. Zakończono najtrudniejsze zadania budowy filii.

W dniu 12 listopada 2014 r. w filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9 w Bolszewie obyła się sesja Rady Gminy Wejherowo, podczas której uchwalony został m.in. nowy Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy. Podjęcie stosownej uchwały podczas posiedzenia uzasadniła Janina Borchmann - Dyrektor biblioteki, podkreślając, iż „Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy powstała na podstawie Uchwały Nr XLVII/381/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 1 lutego 2002 r. - Aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Gościcinie. Powyższą uchwałą nadano również statut Bibliotece. Następnie Uchwałą Nr XI/87/2003 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniono jej siedzibę, która mieści się w Bolszewie przy ul. Leśnej 35.

Zmiana statutu Samorządowej Instytucji Kultury spowodowana była koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa jak i do obecnej działalności Biblioteki. W chwili obecnej Biblioteka oprócz zadań z zakresu gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury. Instytucja organizuje m.in. wystawy artystyczne, warsztaty z kultury i tradycji regionalnej, zajęcia edukacyjne, konferencje popularnonaukowe. Zmiana statutu podyktowana była również zamiarem utworzenia jej filii. W chwili obecnej działa filia Biblioteki w Nowym Dworze Wejherowskim. Planowane jest utworzenie filii w nowo wybudowanym obiekcie w Bolszewie przy ul. Reja 9 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2”.

Mając powyższe na uwadze Rada uznała podjęcie uchwały za zasadne. Została przyjęta jednogłośnie.

Sesję Rady Gminy Wejherowo poprzedziło uroczyste otwarcie biblioteki. Swoją obecnością zaszczycili nas: Renata Karpińska - Naczelnik w Departamencie Mecenatu Państwa; Jerzy Budnik - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej; Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Józef Reszke - Starosta Wejherowski; Radni Powiatu Wejherowskiego - Anna Dąbrowicz, Dariusz Rytczak i Waldemar Szczypior; władze gminy Wejherowo: Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Maciej Milewski - zastępca Wójta Gminy Wejherowo, Hubert Toma - Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo oraz radni; Wojciech Mokrzycki i Mirosław Podgórski - właściciele firmy Volfram s.j.; Jan Rąbca - inspektor nadzoru inwestorskiego; Roman Kamiński - kierownik budowy; Dorota Grochalska i Ryszard Jeske - przedstawiciele inwestora z Urzędu Gminy Wejherowo; Hanna Szcześniak - projektant filii i Katarzyna Sobczyńska-Zbela - architekt; Bożena Orczykowska - zastępca Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego w Gdańsku, Marian Skomro - honorowy Przewodniczącego Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Tomasz Fopke - Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Natasza Sobczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie; Krzysztof Sapieha - Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych; Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Wejherowo; Lucyna Wenta - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gościcinie; Ewa Zarębińska-Szczodra - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; Ojciec Jacek Stępień - proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bolszewie; sołtysi z 16 sołectw gminy Wejherowo; artyści, pisarze i malarze, członkowie Koła Pasji Twórczych; organizacje pozarządowe - „nasi” partnerzy: Edmund Bianga - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, Ludwik Lubieński - Teatr „Maszoperia” i Grażyna Starba - Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, Violetta Wiśniewska - opiekunka Koła Literackiego „Krzosańc”; Bogusława Labudda - córka Patrona biblioteki; nauczyciele i uczniowie z SSP w Gościcinie i SG w Bolszewie oraz media.

Uroczystość prowadziła Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Renata Karpińska, Kazimierz Plocke, Jerzy Budnik, Józef Reszke, Henryk Skwarło, Hubert Toma, Wojciech Mokrzycki, Mirosław Podgórski i Janina Borchmann.

Poświęcenia obiektu dokonał Ojciec Jacek Stępień. Po zakończeniu części oficjalnej, Janina Borchmann oprowadziła gości po budynku biblioteki, omawiając funkcjonalność prezentowanych pomieszczeń podkreślając, iż „dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 230,5 m2 będą wynajmowane. Powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi: 769,5 m2. Obiekt został zaprojektowany z myślą o wszystkich użytkownikach, w tym niepełnosprawnych dla potrzeb, których oddano do użytku windę. Goście zwiedzili wszystkie pomieszczenia: opracowanie zbiorów, salę koła bibliotecznego, pokój zabaw dla dzieci i wypożyczalnię, pokój dyrektora, salę komputerową z audiobookami, pracownię kserograficzną przeznaczoną również do digitalizacji zbiorów, salę imprez czytelniczych, czytelnię, kuchnię, szatnię, pomieszczenie magazynowe, socjalne, porządkowe, toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia do wynajmu. Niedostępne dla zwiedzających były pomieszczenia: kotłowni, klimatyzacji, serwerowni.

W dniu 6 grudnia 2014 r. w filii nr 1 biblioteki w ramach dnia otwartego pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę” dla mieszkańców gminy Wejherowo przygotowano szereg atrakcji, od możliwości zwiedzenia nowego gmachu biblioteki, po wizytę Świętego Mikołaja.

Organizatorami „Dnia otwartego” byli: Gmina Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo, Koło Literackie „Krzosańc”, Koło Pasji Twórczych przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo i Teatr niezależny „Maszoperia”.

Niezwykłym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszyły się warsztaty robienia kartek świątecznych, wykonywania ozdób choinkowych techniką decoupage. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty malarstwa pod hasłem „Biblioteczne inspiracje”. Liczne grono gości zainteresowało się warsztatami lepienia pierogów, prowadzonymi przez Panie z KGW. Kulminacyjnym punktem było przedstawienie dla dzieci pt. „No to hopsa - idą święta!” w wykonaniu Anny Miller i Ludwika Lubieńskiego - aktorów z Klubu Teatralnego „REJA 9”.

Wszyscy odwiedzający tego dnia mieli możliwość zapoznania się z ofertą biblioteki pod hasłem „Mieszkańcy pytają, bibliotekarze odpowiadają”. Istniała możliwość zapisania się na kursy i warsztaty: komputerowy 50+; multimedialny kurs komputerowy funenglish.pl dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat; języka kaszubskiego; warsztaty pod hasłem „Przystanek praca”; zajęcia teatralne dla młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zajęcia warsztatowe i rozrywkowo-dydaktyczne dla dzieci, i młodzieży z gminy Wejherowo. Warsztaty dla dzieci i młodzieży zaplanowano na ferie 2015. W tym samym dniu zapoczątkowana została akcja „BOOKCROSSING” - wymień się książką, która polega na nieodpłatnym wymienianiu się książkami „z domowej biblioteczki” między czytelnikami. Oferta biblioteki spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Od uroczystego otwarcia filii nr 1 przy ul. Reja 9 minął rok, w tym czasie biblioteka organizowała liczne imprezy kulturalno-oświatowe. Z powodu źle wykonanych mebli na wymiar, które nie zostały przyjęte do wyposażenia konieczne stało się rozpisanie nowego przetargu w czerwcu 2015r. Nowy wykonawca wywiązał się z obowiązków i dzięki temu biblioteka będzie mogła udostępniać zbiory użytkownikom. Otwarcie biblioteki dla czytelników odbędzie się 19 października 2015 roku o godz. 13.00. Będzie to dzień otwarty pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań, wiedzy, kultury czytelniczej, rozrywki” i zakończy się o godzinie 19.00.

Dnia 7 lutego 2015 r. została uruchomiona nowa Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Dworku Drzewiarza (Gminny Ośrodek Kultury) w Gościcinie. Filia jest czynna raz w tygodniu, w czwartek od godz. 14.00-18.00 w sali nr 210 na I piętrze.

Obecnie Biblioteka posiada trzy filie: Nr 1w Bolszewie przy ul. Reja 9, Nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim przy ul. Kwiatowej 2 i Nr 3 w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2 (mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury). Otwarte w 2015 roku filie mają ułatwić mieszkańcom dotarcie do kultury, a biblioteka liczy na to, że zwiększy się liczba czytelników w gminie Wejherowo.

Wśród wielu ważnych dla biblioteki wydarzeń, na szczególną uwagę zasługują wszelkie inicjatywy związane np. z obchodami Roku Aleksandra Labudy w gminie Wejherowo. Z kronikarskiego obowiązku należy podkreślić, iż Biblioteka od 20 lat pielęgnuje pamięć o Patronie. Obchody zainaugurowaliśmy 21 października 2011 r. uroczystościami upamiętniającymi Patrona biblioteki w 30. rocznicę śmierci. Na tę uroczystość biblioteka wydała okolicznościowy folder Nasz Patron Aleksander Labuda. W dniu 3 października 2011 r. gościnne progi biblioteki odwiedziła młodzież i ekipa telewizji TVT „Teletronik”. Pretekstem do wizyty stała się twórczość Aleksandra Labudy i postać prof. Andrzeja Bukowskiego. W 2012 r. kontynuowaliśmy upamiętnianie naszego patrona. 29 lutego obchodziliśmy 125. urodziny Gùczowégò Macka, połączone z promocją książki AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011. Ta obszerna książka ukazała się w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. W organizację urodzin włączyli się Henryk Skwarło - Wójt gminy Wejherowo i Rada Gminy Wejherowo oraz Henryk Kanczkowski - prezes oddziału ZK-P w Wejherowie. Henryka Albecka przedstawiła felieton A. Labudy pt. Diôbelnô kòntrola, którego akcja dzieje się w Bolszewie i Wejherowie. Uroczyste zakończenie obchodów Roku Aleksandra Labudy odbyło się w bolszewskiej książnicy 21 listopada. W ramach tej uroczystości odbyły się: promocja książki Jaromiry Labuddy Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny, otwarcie wystawy Edmunda Kamińskiego pt. „Czołowi zrzeszińcy - Aleksander Labuda i Jan Trepczyk”.

Wśród pozostałych wydarzeń, ale już nie związanych z obchodami Roku Aleksandra Labudy, na szczególną uwagę zasługują m.in. spotkania autorskie, wieczory poetyckie, plenery malarskie, konferencje naukowe, konkursy, spotkania rocznicowe. 29 lutego odbyło się spotkanie po latach, teraz już dorosłych, a wówczas dzieci należących do Kółka Bibliotecznego dla dzieci do lat 15 i Koła Miłośników Biblioteki. Nie obyło się bez wspomnień, które miały wpływ na podniosłą atmosferę i wzruszenie odbijające się na twarzach gości. Wówczas to Janina Borchmann - dyrektor biblioteki uhonorowała Magdalenę Majkowską i Żanetę Dominik (z domu Zidikis) statuetką „Anioła Kultury”.

W dniu 14 maja 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyła się konferencja naukowa pt. „80 lat książki w Gminie Wejherowo”. Organizatorami konferencji byli: Instytut Kaszubski w Gdańsku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, biblioteka w Bolszewie, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Redzie, Koło Pasji Twórczych w Bolszewie, Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka w Gościcinie. Licznie przybyłych gości przywitał Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, który podkreślił, iż „konferencja wpisuje się w trwające obchody 80-lecia Gminy Wejherowo.

Poza konferencją odbyły się liczne konkursy, a malarze z Koła Pasji twórczych utrwalili na płótnach przepiękne zakątki gminy Wejherowo.

W 2015 r. gmina Wejherowo ogłosiła rok 2015, rokiem ks. dr. Leona Heykego urodzonego w Cierzni. Odbyło się szereg działań związanych z postacią ks. Heykego, m.in., w Dworku „Rajska Góra” w Górze odbył się plener malarski inspirowany poematem Dobrogòst i Miłosława i poezją Heykego zorganizowany przez gminę Wejherowo i Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. W Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przy ul. Leśnej 35 odbył się „Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości ks. dr. Leona Heykego”, w ramach obchodów Roku Leona Heykego w Gminie Wejherowo i ustanowienia przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego roku 2015, Rokiem Leona Heykego. Głównym celem konkursu było poznanie życia i twórczości ks. Heykego, zwiększenie wiedzy na temat historii Pomorza i Kaszub, rozwijanie zainteresowań historią i tradycją regionu. W marcu zorganizowano konferencję popularnonaukową pt. „Dzieło ks. dr. Leona Heykego” w Filii Nr 1 przy ul. Reja 9 w Bolszewie. Organizatorami konferencji byli: Wójt Gminy Wejherowo, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Dyrektor Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, Koło Pasji Twórczych i Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka w Gościcinie. Konferencję prowadził Stanisław Janke. Patronat obieli: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, „Pomerania”, „Nasza Gmina: miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo”. Referaty wygłosili: Stanisław Janke - Moja glossa do biografii, Władysław Kepka - Rodzina, sąsiedzi, koledzy z gimnazjum i Seminarium Duchownego ks. Leona Heykego, Zbigniew Zielonka - Heyke w literaturze kaszubskiej, Elżbieta Bugajna - Poezja religijna Leona Heykego, Daniel Kalinowski - Dramaturgia Leona Heykego, Edward Breza - Słownictwo Leona Heykego, Krzysztof Jażdżewski - Ślady ks. Leona Heykego w Kościerzynie, Iwona Piastowska - Ks. dr Leon Heyke - Patron Biblioteki Publicznej Gminy Szemud, Maciej Tamkun - Inspiracje malarskie życiem i twórczością ks. Leona Heykego.

Tradycją biblioteki jest wydawanie w koedycji z Gminą Wejherowo książek ważnych dla środowiska i regionu. Dotychczas ukazały się następujące książki: Edmund Kamiński Guczow Mack czyli Aleksander Labuda (1902-1981). Monografia bio-bibliograficzna), Aleksander Labuda Ewanielskô spiéwa (cz. 1, 2 i 3), Wokół Aleksandra Labudy - w 105 rocznicę urodzin pod red. Sławomira Cholchy, A. Labuda Bogowie naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii), Życie z pasją. Leksykon artystów związanych z Gminną Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Labudy w Bolszewie pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego, Droga Życiowa Remusa w streszczeniu i obrazach pod red. Janiny Borchmann, Jaromiry Labuddy, Macieja Tamkuna i Bartłomieja Wiszowatego, Maria Waszkiewicz Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie w latach 1990-2010, Dariusz Szymikowski „Zrzesz Kaszëbskô w latach 1933-1939, wznowienie w 2012 r. - Aleksander Labuda Bògòwie i dëchë naj przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mitologii). Bogowie i duchy naszych przodków (przyczynek do kaszubskiej mitologii) pod red. Janinu Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego W kręgu mitologii kaszubskiej. Pokłosie konferencji naukowej. Janina Borchmann, Bartłomiej Wiszowaty AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Janina Borchmann Nasz Patron Aleksander Labuda. Janina Borchmann i Maciej Tamkun Obrazy Kaszubskiego morza. W 110. rocznice urodzin Augustyna Necla. Aleksander Labuda Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach. Z czôs Svjętopôłka Bëlniho. Wobrôsk ve trzech aktach, Jaromira Labudda Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny. Daniel Kalinowski Aleksander Labudy. Życie. Literatura. Mit. Daniel Kalinowski (red.) Światy możliwe Jana Drzeżdżona/Janina Borchmann, Bartłomiej Wiszowaty (red.), Pamięci Jana Drzeżdżona, Aleksander Labuda Gùczów Mack gôdô, Janina Borchmann, Miłosława Kosmulska Lech Bądkowski - 30 lat później, Janina Borchmann Inspiracje malarskie literaturą kaszubską, tomik wierszy Jaromiry Labuddy Zwadë dëszë mòji, tomik poezji Lilii Wilczyńskiej Spowiadam się wierszem, Tadeusz Linkner Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego, Aleksander Labuda Ostatni sąd w Mirachowie. Większość książek ukazała się w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.

W maju 2008 r. artyści związani z Biblioteką Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie zwrócili się do Janiny Borchmann - dyrektor tejże placówki z propozycją powołania Koła Pasji Twórczych. Po kilkumiesięcznych konsultacjach i poparciu inicjatywy przez Jerzego Kepkę - Wójta Gminy Wejherowo, z dniem 22 października 2008 r. powołano do życia koło przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolszewie pod patronatem Wójta. Dnia 13 lutego 2010 r. w trakcie spotkania organizacyjnego uczestników pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa dokonano wyboru władz Koła Pasji Twórczych. W głosowaniu udział wzięło piętnastu artystów - uczestników pleneru. Głosów nieważnych nie stwierdzono. Uzyskano następujące wyniki: Wielkim Mistrzem wybrano Janinę Borchmann, Kanclerzem została Teresa Szczodrowska, Sekretarzem wybrano Macieja Tamkuna. Członkami Koła zostali: Beata Breza, Krzysztof Dzienisz i Bartłomiej Wiszowaty. W latach 2010-2015 członkowie Koła Pasji Twórczych wzięli udział w wielu plenerach: Droga Remusa w obrazach - Orle 2010, Mitologia słowiańska Aleksandra Labudy w obrazach - Orle 2011, Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla „Krwawy sztorm” - Góra 2012, „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy „Ewanielskô spiéwa” - Linia 2012, Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona „Twarz Smętka” - Góra 2013, „Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô” - Linia 2013, Inspiracje malarskie powieścią Lecha Bądkowskiego „Pieśń o miłosnym wieńcu” i Inspiracje malarskie współczesnymi legendami kaszubskimi - Góra 2014, Wybrane odsłony z historii Kaszub - Linia 2014, Inspiracje malarskie twórczością i miejscami życia ks. dra. Leona Heykego - Góra 2015, Miejsca związane z życiem i pracą prof. Gerarda Labudy - inspiracje malarskie - Linia 2015

Co pewien czas wydajemy okolicznościowe ex librisy. Pierwszy z nich ukazał się z okazji nadania bibliotece imienia A. Labudy, kolejne pojawiały się w kolejne rocznice powstania biblioteki. Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, księgozbioru, to również ludzie, którzy w jej kształtowanie włożyli swoją wiedzę, umiejętności i osobiste zaangażowanie. Całokształt historii placówki udokumentowany jest w osiemnastotomowej kronice, na płytach DVD, CD i kasetach video. Kroniki (3 szt.) zawierają m.in. ponad 600 artykułów prasowych. W zbiorach znajduje się też kronika pt. „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”. Kroniki od 1990 roku prowadzi Janina Borchmann. Wiele informacji, dotyczących głównie naszych imprez okolicznościowych, przekazanych zostało społeczności lokalnej poprzez media. Informacje z ostatnich lat zamieszczamy na stronie internetowej pod adresem www.bpgw.org.pl

Biblioteka jest instytucją nowoczesną: posiada sprzęt audiowizualny i 34 zestawy komputerów (trzy z nich otrzymano z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach akcji IKONKA). W oparciu o 17 z nich funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. 14 lutego 2005 roku uruchomiono Mediatekę, a od kilku lat udostępniamy audiobooki.

Od czerwca 2005 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie organizuje wystawy w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszej Gminy”. W związku z dużym zapotrzebowaniem i niesłabnącym zainteresowaniem kolejne wystawy są organizowane w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”. W ramach „Pasji…” odbyło się ponad 150 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Kilkanaście wernisaży połączono z wieczorami poetyckimi i promocją książek. Od 2006 r. w ramach cyklu „Odkrywamy młode talenty w gminie Wejherowo”, młodzi ludzie prezentują swój dorobek artystyczny. Otrzymują statuetkę „Talenty”, której autorem jest rzeźbiarz Bogdan Wenta. Należy odnotować, że wernisażom, wieczorom poetyckim towarzyszą występy zespołów regionalnych, inscenizacje w języku polskim i kaszubskim przygotowane przez uczniów szkół gminy Wejherowo. Osoby, które na przestrzeni 15 lat wystawiły swoje prace, to pasjonaci, którzy zajmują się: fotografią, malarstwem, rzeźbą, rękodziełem, piszą wiersze, komponują muzykę. Od 2004 r. biblioteka włącza się w obchody „Tygodnia Bibliotek” oraz akcje „Cała Polska czyta dzieciom” i „Z książką na walizkach”. Od 2006 r. wraz z Wójtem Gminy Wejherowo organizujemy Powiatowy Konkurs Fotograficzny, który od 2009 r. zmienił nazwę na Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny. Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Starosta Wejherowski. Należy odnotować, iż konkurs cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Artyści aktywnie włączają się w działalność biblioteki prowadząc warsztaty artystyczne, w tym kaszubskie, dla dzieci i młodzieży z gminy Wejherowo. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem w głównej mierze dzięki profesjonalnemu podejściu i ciepłej atmosferze. Przez uczestnictwo w warsztatach dzieci i młodzież rozwija swoje pasje i umiejętności, zdobywa wiedzę o regionie i wzbogaca się duchowo. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt ze światem artystycznym.

Dzięki uczestnictwu w projektach realizowanych w ramach programu Równać szanse 2006 młodzież z naszej gminy miała możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, podnoszących skuteczność uczenia się i pomagających w nabyciu umiejętności przydatnych w szkole i dorosłym życiu. W ramach projektu prowadzone były wykłady zapoznające młodych ludzi z kulturą regionu. Koordynatorem projektu była Janina Borchmann.

Dwa razy w roku biblioteka przyznaje statuetkę „Anioła Kultury”, którą otrzymują osoby i instytucje, zaangażowane w pracę biblioteki - m.in.: sponsorzy, wolontariusze, media, lokalni twórcy, organizacje, przedstawiciele samorządu. Pomysłodawcą statuetki jest Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej biblioteki. Sponsorem nagrody kilkakrotnie była Małgorzata Wołoszyn - właścicielka Biura Rachunkowości „M”. Autorem statuetki był rzeźbiarz Edward Jastrzębski. W latach 2006-2015 trzydzieści jeden osób uhonorowano statuetką, w tym m.in.: Mateusza Hoppe; Teresę Szczodrowską; Zbigniewa Formelę; Juliannę Styn; Henrykę Albecką; Bogusławę, Jaromirę i Miłosławę Labudda; Edwarda Jastrzębskiego; Bogdana Wentę i Macieja Tamkuna. W 2008 r. statuetkę Anioła Kultury otrzymał Jerzy Kepka - Wójt Gminy Wejherowo za stałe wspieranie wszystkich działań naszej placówki na rzecz rozwoju życia kulturalnego gminy Wejherowo. W maju 2009 r. statuetkę wręczono Telewizji TTM - za systematyczne promowanie działań kulturalno-oświatowych podejmowanych przez naszą bibliotekę. Z okazji 50-lecia biblioteki statuetki otrzymały osoby, które przez16 lat aktywnie działała w kołach: „Kółku bibliotecznym” i „Kole Miłośników Biblioteki”, są to; Katarzyna Warkusz, Magdalena Szornak, Krzysztof Bagiński i Mateusz Hoppe. W 2011 r. statuetkę „Anioła Kultury” dyrektor Janina Borchmann wręczyła: Nataszy Sobczak za inicjatywę i wsparcie działań kulturalno-oświatowych podejmowanych przez naszą bibliotekę, i ks. kan. Stanisławowi Bachowi za wsparcie duchowe i współpracę przy organizowaniu działań kulturalno -oświatowych podejmowanych przez naszą bibliotekę. Natomiast w 2012 r. Magdalenę Majkowską i Żanetę Dominik (z domu Zidikis). W tym samym roku Statuetką uhonorowano Henryka Skwarło - Wójta Gminy Wejherowo, za wsparcie działań biblioteki na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy Wejherowo, za czas, zainteresowanie i włączenie sie w obchody Roku Aleksandra Labudy, za znaczący wkład finansowy w realizacje projektów wydawniczych oraz za serce, życzliwość i zrozumienie potrzeb i specyfiki funkcjonowania naszej biblioteki oraz Łukasza Jabłońskiego - Wójta Gminy Linia za zaangażowanie i współpracę w promowaniu ponadczasowej twórczości Aleksandra Labudy wybitnego poety i felietonisty, a także włączenie sie w obchody Roku Aleksandra Labudy i organizację pleneru malarskiego inspirowanego poezją Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa, który odbył się w Gminie Linia oraz za serce i życzliwość wobec inicjatyw naszej biblioteki. W 2013 r. statuetkę otrzymała Irena Wykowska nauczycielka z SSP w Gościcinie, która szczególnie zaangażowała się w promocję czytelnictwa dla dzieci. Od 2014 r. Janina Borchmann wręcza nową statuetkę wykonaną w technice metaloplastyki, a otrzymali ją: Violetta Wiśniewska, Zbigniew Byczkowski, Wanda Lew-Kiedrowska, Wojciech Kuziel i Stanisław Janke.

Wymiernym efektem współpracy Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo z Gminnym Domem Kultury w Lini są plenery malarskie organizowane we współpracy dwóch gmin: Wejherowo i Linia i ww. instytucji. Dotychczas odbyły się cztery plenery w Lini:  Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy „Ewanielskô spiéwa” - Linia 2012, „Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô” - Linia 2013, Wybrane odsłony z historii Kaszub - Linia 2014, Miejsca związane z życiem i pracą prof. Gerarda Labudy - inspiracje malarskie - Linia 2015.

W podziękowaniu za współpracę statuetką „Anioła Kultury 2015” uhonorowany został Jan Trofimowicz - dyrektor GDK. Wręczenie statuetki odbyło się podczas uroczystości 25-lecia samorządności gminy Linia. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Janina Borchmann, „współpraca na niwie kultury zaczęła się już 20 lat temu, kiedy to Patronem biblioteki został Aleksandr Labuda znany i lubiany na Kaszubach felietonista kaszubski, i to właśnie ta postać połączyła dwie gminy: Linia i Wejherowo. Kilka lat temu statuetkę otrzymał także - Łukasz Jabłoński - były dziś wójt gminy Linia”.

W dniu 2 października 2015 r. statuetka „Anioła Kultury 2015” została przyznana Edmundowi Kamińskiemu - działaczowi kaszubskiemu, fotografikowi, znawcy kultury kaszubskiej, za 20-letnią współpracę z Biblioteką Publiczną Gminy Wejherowo, która przyniosła wymierny efekt w postaci wystaw dokumentacyjnych, referatów przybliżających naszym Czytelnikom życie i twórczość wybitnych działaczy i pisarzy kaszubskich, a także wydania drukiem pierwszej monografii bio-bibliograficznej Patrona biblioteki. Jego niestrudzona działalność stanowi istotny wkład w promowanie kultury naszego regionu. W imieniu Edmunda Kamińskiego, statuetkę i podziękowanie z rąk włodarzy odebrał syn Radosław Kamiński. Goście, nie szczędzili słów uznania i gratulacji dla Pana Henryka Skwarło, za wspaniały wybudowany obiekt biblioteki. Wdzięczność Panu Henrykowi Skwarło okazali także pracownicy bolszewskiej książnicy. Na ręce Pana wójta, dyrektorka biblioteki Janina Borchmann wręczyła po raz pierwszy statuetkę „Super Anioła Kultury 2015”, dziękują za to, że mamy tak wspaniałą, nowoczesną bibliotekę na miarę XXI wieku, za wspieranie wszelakich inicjatyw. Należy dodać, iż statuetkę „Anioła Kultury 2012” Pan Skwarło otrzymał podczas zakończenia obchodów Roku Aleksandra Labudy w bibliotece.

Dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy Wejherowo budżet biblioteki z roku na rok się zwiększa, dzięki temu możliwe jest systematyczne wymienianie regałów i lad bibliotecznych, zestawów komputerowych oraz wykonanie niezbędnych remontów i prac adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczeń bibliotecznych dla potrzeb czytelników i pracowników biblioteki. Na przestrzeni ostatnich lat Biblioteka zakupuje rocznie ok. 2000 woluminów ze środków pochodzących od organizatora i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka kilka razy zorganizowała aukcje charytatywne pt. „O radość dziecka” mającej na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na osoby potrzebujące pomocy. Przez udział w plenerze i aukcji charytatywnej, uczestnicy - malarze mają poczucie, iż ich bezinteresowne działanie na rzecz społeczności lokalnej ma wpływ na pomoc dla dzieci z rodzin potrzebujących z gminy Wejherowo. 

 

Biblioteka, dyrektor i pracownicy placówki mają liczne osiągnięcia, w tym nagrody:

- 2004 r. - Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” przyznana Janinie Borchmann przez  Ministra Kultury RP;

- 2006 r. - I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek 2006 pod hasłem „Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece”;

- 2007 r. - Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” otrzymała Janina Borchmann; - 2009 r. - Nagroda Specjalna - w Ogólnopolskim Konkursie ogłoszonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pomorskich w Warszawie na najlepszy program działań w „Tygodniu Bibliotek 2009” pod hasłem „Biblioteka to plus”;

„Skrę Ormuzdową” otrzymała dyrektor biblioteki - Janina Borchmann;

- 2010 r. - Nagroda specjalna - wyróżnienie za różnorodny i atrakcyjny program w Ogólnopolskim Konkursie „Tygodnia Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka - Słowa, Dźwięki, Obrazy”, w tym samym roku statuetkę „Gryfa Kaszubskiego” najwyższe odznaczenie w gminie Wejherowo otrzymała Janina Borchmann;

- 2011 r. - 5 tys. zł dla biblioteki w Ogólnopolskim Konkursie ZG SBP na najlepszy program działań w „Tygodniu Bibliotek” pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę” oraz dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolszewie została wyróżniona prestiżowym i historycznym odznaczeniem, medalem wojewody „Sint Sua Praemia Laudi”;

- 2012 r. - książka autorstwa: Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie wyróżniony na XIII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”; z okazji przypadającego w 2012 r. jubileuszu 95-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznano bibliotece „która od wielu lat bierze udział w Konkursie na najlepszy program Tygodnia Bibliotek, zdobywa nagrody i wciąż wykazuje się wysokim poziomem realizowanych zadań” specjalną nagrodę jubileuszową; wyróżnienie w konkursie ZG SBP - Historyczne wędrówki z biblioteką;

- 2013 r. - książka Al-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie najpopularniejszą książką 2013 r. w powiecie wejherowskim, dotacja na budowę filii z programu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000 zł, dotacja w wysokości 5000 zł na realizację projektu pt. „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych, i spełnionych!” w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” - koordynator projektu Janina Borchmann, nagroda „Remusa” przyznaną przez Starostę Wejherowskiego w dziedzinie kultury, osobom, które mają największe zasługi, które pracują, otrzymała Janina Borchmann.

 

Biblioteka organizuje konferencje popularnonaukowe, plenery malarskie (odbyło się 10 plenerów). Poplenerowe kolekcje obrazów wędrują po Kaszubach niczym skarby Remusowej taczki, a zarząd Koła Pasji Twórczych przybliża literaturę kaszubską, historię sztuki, atmosferę pleneru oraz znaczenie poszczególnych obrazów. Liczne spotkania z pisarzami, prelekcje, a konkursy literackie na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń biblioteki m.in. „Turniej Jednego Wiersza” organizowany jest z okazji obchodów „Międzynarodowego Dnia Poezji”, „O złote pióro wójta gminy Wejherowo” i „Mistrz Pięknego Czytania”. Wiele imprez łączy się także z promocjami książek, występami zespołów regionalnych i muzyczno-rozrywkowych.

Wychodząc naprzeciw czytelnikom chcącym dyskutować bez skrępowania o literaturze utworzyliśmy Dyskusyjny Klub Książki: dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

Na szczeblu Powiatowo-Gminnym organizujemy co roku trzy konkursy: Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny, Pòwiatowò-Gminowé Miónczi Jedny Wiérztë/III Turniej Jednego Wiersza” i „Regionalny Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô”/III Pòwiatowò-Gminowi Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Nagrody sponsoruje Starostwo Powiatowe i Gmina Wejherowo.

Sukcesem biblioteki kończy się „Turniej Darczyńców”, z którego całkowity dochód przekazywany jest Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie na cele charytatywne dla dzieci z ubogich rodzin Gminy Wejherowo.

W ramach projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” ze środków w wysokości 5 tys. zł otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyły się warsztaty informatyczne i plener malarski dla osób 50+. Dyrekcja i pracownicy biblioteki postanowili uhonorować: ks. kan. Stanisława Bacha, radnego Mieczysława Gafkę, dziennikarkę Reginę Osowicką, regionalistę Teresę Szczodrowską i nauczycielkę Irenę Wykowską za pracę na rzecz społeczności lokalnej i włączyć do grona ludzi zasłużonych. Poplenerowe obrazy ukazały się w specjalnie zaprojektowanej wkładce dołączonej do majowego numeru „Naszej Gminy” - miesięcznika Samorządowego Gminy Wejherowo.

Od trzech lat (2013 r.) w bibliotece odbywają się lekcje języka angielskiego. Zajęcia dla dorosłych prowadzi w bibliotece Olga Maciaszek i odbywają się one dwa razy w tygodniu.

Zajęcia dla osób 50+ pod hasłem „Na naukę języka angielskiego nigdy nie jest za późno!” cieszą się dużym zainteresowaniem.

Digitalizacja zbiorów, to kolejne wyzwanie biblioteki. W 2010 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie podpisała porozumienie z Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku i przystąpiła do procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Zbiory biblioteczne to wyjątkowo cenny element dziedzictwa kulturowego, którego ochrona jest powinnością każdego pokolenia. Obecnie dzięki technologiom w zakres tej ochrony wchodzić mogą już nie tylko działania zapewniające zbiorom bezpieczne warunki przechowywania, ale także zabezpieczające treść zbiorów. Szansę taką stwarza technologia cyfrowa, czyli digitalizacja. Przenoszenie na format cyfrowy niemal wszystkich typów dokumentów, tj. książek, dokumentów z życia społecznego, etc. poprawia również problem fizycznego oddalenia odbiorcy informacji od jej źródła.

Dzięki współpracy z Bałtycką Biblioteką Cyfrową przenosimy na format cyfrowy książki, czasopisma, kroniki oraz dokumenty życia społecznego kładąc szczególny nacisk na zbiory regionalne. Dzięki pomocy stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy i pracowników biblioteki udało się wprowadzić do zasobów BBC, 823 pozycji, w tym: czasopism, kroniki, książek i obrazów poplenerowych będących własnością biblioteki.

Ważnym elementem stanowiącym zachowanie dziedzictwa kulturowego są przygotowywane wystawy dokumentacyjne, pokazy multimedialne i prelekcje profesorów z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Instytutu Kaszubskiego.

W latach dziewięćdziesiątych odbywały się ferie i wakacje z książką dla dzieci. Postanowiliśmy do tej tradycji wrócić, organizując w 2014 ferie pod hasłem: „Z biblioteką - czyli jak miło spędzić wolny czas!”, a w 2015 r. pod hasłem „Świetna zabawa dla małych i dużych”.  W przyszłym roku planujemy organizować dzieciom zajęcia w wakacje.

Nasze sukcesy to także, sukcesy ludzi pióra: III miejsce dla Jaromiry Labuddy (córka Patrona Bibliotek) w kategorii proza za książkę Gùczów Mack gôdô Aleksandra Labudy wydaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Gminę Wejherowo w serii Biblioteczka Gminy Wejherowo.

Dyrekcja i pracownicy starają się pisać różne projekty. Czasem są to środki finansowe, a i też nagrody rzeczowe. Co roku pozyskujemy dodatkowe środki na zakup książek do zbiorów biblioteki otrzymując ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w ramach programu „Promocja Czytelnictwa - Priorytet i Rozwój Księgozbiorów” np. w 2010 r. - 4300 zł, 2011 r. dotację w wysokości 6600 zł.; 2012 rok - w ramach programu  ze środków MKiDzN otrzymaliśmy dotację w wysokości 9600 zł na zakup nowych książek, 2013 r. - 10200 zł,  2014 r. - 10900 zł, a w 2015 r. -12000 zł. Z Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy dwa cyfrowe aparaty fotograficzne. W Ogólnopolskim Konkursie ZG SBP na najlepszy program działań Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” otrzymaliśmy nagrodę specjalną przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w postaci Ipad. W 2013 r., w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”, realizowanym z Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, biblioteka w Bolszewie otrzymała dotację na realizacje projektu pt. „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 5000 zł, co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty. Całkowita wartość budżetu projektu 9185 zł.

Kolejnym sukcesem biblioteki było wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Historyczne wędrówki z biblioteką”, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej, promocja działań bibliotek na rzecz ocalenia od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii oraz pamięci o wybitnych jej postaciach. Biblioteka otrzymała w nagrodę pakiet książek popularnonaukowych.

Najważniejszym sukcesem Gminy Wejherowo i biblioteki było napisanie projektu na budowę gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie - filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Projekt rozpatrzono pozytywnie, ponieważ w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1 875 000 zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych, szlifty, tynki, kanalizacja wodno-ściekowa i wyposażenia budynku otrzymaliśmy z Gminy Wejherowo w kwocie 1 345 428 zł.

Priorytetem Biblioteki jest obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek publicznych (seniorów, niepełnosprawnych). Biblioteka zaopatrzona jest w książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących (62 egz.), audiobooki (96 egz.), e-booki, sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne.

Podjęliśmy szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Podpisaliśmy umowę partnerską z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Razem z aktorami z Teatru „Maszoperia” z Gdyni realizujemy projekt na podstawie powstałego przy bibliotece „Klubu Teatralnego Reja 9”. Aktorzy prowadzący teatr mają odpowiednie wykształcenie do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Współpracujemy z Bałtyckim Stowarzyszeniem Marynistów „Mare Nostrum” w Gościcinie i Kołem Pasji Twórczych - współpraca w zakresie organizacji plenerów malarskich, konferencji popularnonaukowych, wystaw poplenerowych, warsztatów, Kołem Gospodyń Wiejskich - udział w rajdzie rowerowym z okazji Dnia Bibliotekarza i Samorządowca; prowadzenie warsztatów z lepienia pierogów podczas „Dnia Otwartego” filii nr 1; przygotowanie poczęstunku na uroczyste otwarcie filii nr 1, Kaszëbskô Jednota – współorganizując V spotkania  poetyckie z okazji „Międzynarodowego Dnia Poezji  - konkurs pt. „III Miónczi Jedny Wiérztë” 2015/Turniej Jednego Wiersza 2015, Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo - współorganizacja spotkania autorskiego i promocję książki Ewy Lenarczyk; współorganizacja Dnia Otwartego filii nr 1 oraz udział w rajdzie rowerowym, Bolszewskim Klubie Rowerowym „Cyklista” - współorganizacja w maju rajdu rowerowego z okazji świąt: Bibliotekarza i Samorządowca, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w Gościcinie - współorganizacja konkursu: II Regionalny/III Powiatowo-Gminny Konkurs Czytelniczy „Méster Bëlnégò Czëtaniô”; organizacja uroczystości upamiętniających postać Aleksandra Labudy.

Biblioteka ma bazę danych: MY SQL (baza danych jest wykorzystywana do wprowadzania danych na stronę internetową poprzez kod źródłowy). Posiadamy katalog on-line z możliwością rezerwacji i zamówień, a także Bajeczny Katalog Dziecięcy „MOLIK”.

W 2014 r. biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie „Partnerstwo - to nas kręci!”. Koordynatorem projektu była Janina Borchmann, a pomagała w realizacji także Dorota Wicka. Wniosek Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo został wysoko oceniony. Komisja przyznała wyróżnienie w postaci projektu plakatu reklamowego, zaprojektowanego w porozumieniu z partnerstwem. Konkurs skierowany był do 31 bibliotek z całej Polski, które są uczestnikami programu wsparcia dla partnerstwa bibliotek I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek propozycja przygotowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Każde partnerstwo mogło przesłać jeden Formularz Konkursowy na temat budowania współpracy partnerskiej. Do 31 wpłynęło 9 zgłoszeń, spośród których Komisja konkursowa wybrała trzech Laureatów i dodatkowo przyznała trzy wyróżnienia. Korzyści z udziału w programie są takie, że bibliotekarze zyskują nowe umiejętności, dzięki którym będą mogli lepiej wspierać społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów, a ich współpraca z różnymi środowiskami będzie prostsza i efektywniejsza, w bibliotece pojawią się nowi goście i użytkownicy, dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów i we współpracy z nimi możliwe będzie zrealizowanie nowych pomysłów na działalność, mieszkańcy gminy będą mogli włączyć się w proces podejmowania nowych inicjatyw razem z przedstawicielami samorządu, firmami prywatnymi, czy społecznikami, miejscowości staną się bardziej atrakcyjne, zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymali profesjonalne wsparcie doświadczonych animatorów CAL obejmujące dwie wizyty w partnerstwie poświęcone: analizie problemu, potrzeby lokalnej lub strategicznego kierunku rozwoju, analizie potencjału partnerów, a także wybranemu tematowi edukacyjnemu, który został przygotowany i zrealizowany w formie warsztatowej w siedzibie biblioteki lub partnera. Odbyły się dwudniowe wizyty studyjne między partnerstwami (także spotkania z partnerstwami spoza PRB) funkcjonującymi w różnych obszarach - spotkania z reprezentantami samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych dotyczące różnych metod pracy w środowisku lokalnym zawierające program edukacyjny, seminarium podsumowujące dla liderów partnerstw, czyli dwóch przedstawicieli instytucji/organizacji tworzących partnerstwo (w tym bibliotekarza). W wizycie studyjnej uczestniczyli Janina Borchmann i Zbigniew Byczkowski.

2 lipca odbyło się spotkanie z animatorem kultury Dominikiem Sudołem w ramach programu wsparcia partnerstw dla bibliotek z I i II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, a 17 września odbyło się II spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zawiązaliśmy z dwunastoma Partnerami kontrakty na 5 letnią współpracę.

Dnia 22 września w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie odbyło się inauguracyjne spotkanie Koła Literackiego „Krzosańc” do jego przynależności została zaproszona grupa poetów i pisarzy z naszego regionu. Honorowy patronat nad kołem objął Stanisław Janke. Przewodniczącą Zarządu koła została Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki. Koordynatorem Violetta Wiśniewska, zaś informatykiem koła Dorota Wicka - pracownik biblioteki. Logo koła zaprojektował Maciej Tamkun - poeta - malarz. Opracowano program koła, regulamin i plan pracy na rok 2014/2015. Do Koła zapisało się 10 członków w wieku od 9 do 17 lat i 10 twórców dorosłych. Dwie członkinie Jessica Mering - lat 9 i Anna Witzling - lat 13 zostały laureatkami XVIII Ogólnopolskiego i XXXII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2014” pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej, z którego rąk 17 października odebrały tę prestiżową nagrodę. Członkinie koła zostały także Laureatami XXI Pomorskiego Konkursu „Gwiazdka Tuż… Tuż…”, który odbył się 15 grudnia 2014 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wówczas to podsumowano Pomorski Konkurs literacko-plastyczny „Gwiazdka Tuż… Tuż…”. Wielki sukces odniosły w kategorii literackiej w grupie klas I-III szkoły podstawowe I miejsce zajęła Jessica Mering; w grupie klas IV-VI szkoły podstawowe III miejsce dla Agaty Duszyńskiej; w grupie gimnazjum Antonina Szachowska - I miejsce, Katarzyna Lejkowska - III miejsce i w grupie ponadgimnazjalnej - Paula Wiśniewska - II miejsce. Natomiast Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego z Koła Literackiego Krzosańc została Anna Witzling w XIX Ogólnopolskiego i XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2015”.

Zgodnie z regulaminem nagrodzono 100 autorów najlepszych prac z grona 515 uczestników, przyznając im. równorzędne nagrody. Utwory zostały wybrane spośród 1275 utworów nadesłanych z całej Polski. Gratulujemy! Podziękowania należą się również opiekunowi Violetcie Wiśniewskiej za przygotowanie laureata do Przeglądu.

Trzy konkursy, które organizuje biblioteka w roku szkolnym 2015/2016 są pod patronatem Kuratora Oświaty”, tj.: „ II REGIONALNY KÒNKÙRS DLÔ CZËTIŃCÓW „MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ”/III PÒWIATOWÒ-GMINOWI KÒNKÙRS DLÔ CZËTIŃCÓW; „I Pòwiatowò-Gminowé Miónczi Jedny Wiérztë/III Turniej Jednego Wiersza” i II KONKURS LITERACKI „WOJEWÓDZKI KONKURS O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY WEJHEROWO”.

Książki wydawane przez naszą bibliotekę w koedycji z gminą Wejherowo w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” są nagradzane na Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina”. W dniu 11 lipca 2015 r. w Kościerzynie odbyły się XVI Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. Jest to największa impreza promująca publikacje w języku kaszubskim oraz książki o Kaszubach i Pomorzu. Jak co roku podczas Targów kościerski Rynek przepełniony był straganami, na których swoje publikacje prezentowało kilkudziesięciu wydawców z Kaszub i Pomorza. Jest to najlepsza okazja, w ciągu całego roku, aby w jednym miejscu zapoznać się z najnowszymi i najciekawszymi publikacjami, dotyczącymi naszego regionu.

Gmina Wejherowo i Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo w Bolszewie mogą być dumni, ponieważ po raz trzeci w latach 2013/2015 książki wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” zostały nagrodzone. W 2013 r. - III miejsce dla Jaromiry Labuddy w kategorii proza za książkę Gùczów Mack gôdô Aleksandra Labudy wydaną przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Gminę Wejherowo w serii Biblioteczka Gminy Wejherowo. W 2015 r. w Kościerzynie odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie wydawnictw literatury kaszubskiej o nagrodę Remusowej Kary i wydawnictw literatury pomorskiej. Wśród wielu nagrodzonych znalazła się także nasza publikacja Zwadë dëszë mòji Jaromiry Labuddy. Pani Jaromira (córka Aleksandra Labudy – Patrona Biblioteki w Bolszewie) otrzymała III miejsce w konkursie literatury kaszubskiej.

W targach książki uczestniczą Janina Borchmann i pracownicy biblioteki. Należy dodać, iż każdy z wydawców omawia publicznie nowości książkowe, polecane do czytania.

Od 3 września 2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo uczestniczy w projekcie Instytutu Książki, mającym na celu ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz aktywne promowanie mody na czytanie poprzez m.in. dyskusję o literaturze. Uczestnikiem Dyskusyjnego Klubu Książki może być każdy, kto lubi czytać i kto potrafi czerpać przyjemność z rozmów o sztuce słowa.

Nie ma znaczenia wiek, szybkość czytania czy ilość dotychczas przeczytanych książek. Ważne jest czerpanie przyjemności z dzielenia się wrażeniami z lektury. Spotkania miłośników książki odbywają się raz w miesiącu dla każdej z 7 grup. Opiekunem kół dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych jest Janina Borchmann. Pierwsze spotkanie klubowiczów odbyło się 29 października 2013 r. DKK cieszy się powodzeniem, a grup członkowskich przybywa. Początkowo dyskusje prowadziła Janina Borchmann i Wiesława Waldowska, z czasem dołączyły Violetta Wiśniewska i Daniela Okrój.

Amatorski teatr kaszubski „Krzikô” jest teatrem Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Teatr założono 3 października 2014 r. Początkowo działał pod nazwą „Klub teatralny Reja 9” w Filii Nr 1 w Bolszewie. Pracą artystyczną zespołu teatralnego kieruje instruktor teatralny w porozumieniu z Radą artystyczno - programową teatru oraz dyrekcją Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Teatr „Krzikô” jest teatrem artystycznym, którego założeniem jest stworzenie na próbach atmosfery sprzyjającej twórczej pracy i osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego przedstawień m.in. poprzez odpowiedni dobór repertuaru popularyzującego historię i współczesność oraz kulturę kaszubską. Teatr „Krzikô” prezentuje swoją twórczość o charakterze regionalnym i autorskim – inspirowaną m.in. źródłami kaszubskimi - w swojej siedzibie i poza nią wspierając i popularyzując wszelką twórczość artystyczną i zainteresowania mieszkańców gminy Wejherowo w ramach działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Uczestnikiem teatru może być każdy, kto nosi w sobie jakkolwiek pojęty niepokój twórczy, ciekawość sztuki teatralnej, chęć pracy w zespole artystycznym, poznawania ludzi i życia, dysponuje wolnym czasem potrzebnym na próby i przedstawienia oraz potrafi podporządkować się zasadom pracy zespołowej. We wszystkich przedstawieniach i pracach związanych z ich eksploatacją udział bierze cały zespół. Próby odbywają się raz w tygodniu za wyjątkiem wakacji. Instruktorem teatru „Krzikô” jest Ludwik Lubieński. Teatr ma swoje logo, które opracował Maciej Tamkun (opiekun literacki). 

10 kwietnia 2015 r. odbyła się prapremiera miniatury scenicznej Macieja Tamkuna pt. „PICTOR IMAGINUM” w wykonaniu „TEATER KRZIKÔ”. Natomiast 15 czerwca odbyły się III Kaszubskie Maszoperia Teatralne Bolszewo 2015 - podsumowanie projektu pt. „Teatr dla życia” realizowanego przez bibliotekę. Organizatorami imprezy byli: Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie, Małgorzata Woźniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie i Joanna Kandzora - Dyrektor Szkoły Podstawowej w PZKS w Wejherowie, Izabela Mazurkiewicz - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wejherowie, Maria Sobczyk - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Centrum Pomocy Caritas im. św. o. Pio w Gdyni, Artur Ostrowski - Prezes Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji Zdrowia „Esco” w Gdyni, Zbigniew Begajło - Kierownik Teatru Rzeczy Osobistych w Gdyni i Ludwik Lubieński - opiekun Teatru „Krzikô” przy bibliotece w Bolszewie.

W sali biblioteki zgromadziło się 170 osób, młodzież, nauczyciele oraz dyrektorzy i kierownicy placówek. Program był bardzo bogaty i różnorodny. Publiczność z wielkim zainteresowaniem obejrzała spektakle i aktywnie włączyła się w warsztaty pokazowe.

Na początku odbył się pokaz pracy warsztatowej „Teatru dla życia” działającego przy bibliotece w Bolszewie - etiudy teatralne na podstawie własnych tekstów pt. „Legenda o złotym drzewie”, „Zboża i żarna” oraz „Miłość złotnika” wykonała młodzież z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wejherowie pod opieką Celiny Szachowskiej, Rity Leszczyńskiej, Janiny Malotka-Trzebiatowskiej i Magdaleny Cyman-Szlas. Przedstawienie pt. „Latarnik” w wykonała grupa teatralna „Wuzetka” z Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Gdynia-Cisowa pod opieką Anny Miller.

Następnie odbyła się prezentacja filmu o kulisach pracy „Teatru dla życia” na przykładzie grupy Biura Rzeczy Osobistych z Gdyni. Przedstawienie interaktywne pt. „Lokomotywa” wykonała grupa teatralna Biuro Rzeczy Osobistych z Gdyni pod opieką Zbigniewa Biegajło. Natomiast warsztaty teatralne dla wszystkich prowadził Tomasz Macniak z grupy teatralnej Biuro Rzeczy Osobistych. Na zakończenie krótki referat pt. „Teatr jako droga” przedstawił Ludwik Lubieński, opiekun „Teatru Krzikô”. Od września 2015 r. trwają zapisy do teatru.

Przedstawione inicjatywy korzystnie wpływają na wizerunek zawodu bibliotekarza, gdyż promocja biblioteki ma na celu m.in. stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń z instytucją. Działania tego typu wpływają na poprawę wizerunku biblioteki, a z kolei tworzenie pozytywnego wizerunku, to jedno z kluczowych zadań instytucji.

Nowością jest nagrywanie podcastów pod hasłem „więcej kultury w Internecie”. Autorzy książek czytają fragmenty własnych utworów.

Realizacja powyższych zadań jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będą one realizowane na przestrzeni kilku lat w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura dla Bibliotek”.

Współczesna biblioteka dla czytelnika to przede wszystkim szybki i pewny dostęp do informacji, w tym także do informacji przez katalog komputerowy, szeroki wybór książek i ich dostępność, szczególnie bogaty wybór nowości. Biblioteka jest nadto miejscem publicznym, służącym ogółowi mieszkańców, jako przestrzeń okolicznościowych spotkań, relaksu, zabawy, zdobywania wiedzy, intensywnej nauki. Jest dostępna dla każdego obywatela, aktywnie działa na rzecz dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, miejscem uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Stanowi ośrodek wspomagający procesy ustawicznego kształcenia. Dostarcza wszystkim zainteresowanym - bez względu na wiek - informacji, pomysłów i materiałów do nauki, poszerza horyzonty, pomaga rozwijać umiejętności społeczne, pogłębiać wiedzę i zamiłowania kulturalne. Wsparciem w różnorakich poszukiwaniach, fachową radą i stałą pomocą służy wszystkim czytelnikom ośmioro pracowników: Janina Borchmann, Iwona Engelbrecht, Dorota Wicka, Natalia Kraińska, Marta Plińska, Ewa Arendt i Bartłomiej Wiszowaty.

Na zakończenie chcę podkreślić, iż wszelkie działania biblioteki nie byłyby możliwe bez zrozumienia i wsparcia finansowego ze strony władz samorządowych gminy Wejherowo.

Bolszewo, 14 października 2015 r.

 

Opracowała: Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo

 

Załącznik:

 

  1. Dane finansowe biblioteki - link

  2. Struktura budżetu biblioteki

  3. Wydatki na materiały biblioteczne

  4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych

 

Dane sporządziłam dla Instytutu Książki w 2015 r.

 

 

 

 

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 6. Czas ładowania: 0.01527