Historia Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo
Aleksandra Labudy w Bolszewie

 

Biblioteka wpisała się na stałe w życie Gminy w lutym 1960 r., kiedy to stosowną dyrektywą Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Gościcinie przydzielono pierwsze 8 woluminów z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Wprowadzono je do ewidencji GBP 6 czerwca 1960 r. – prawdopodobnie z braku księgi inwentarzowej.

W latach 1960-1965 siedzibą biblioteki był budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Cezarego Klimka 5 w Gościcinie. Stanowisko bibliotekarza powierzono panu Augustynowi Güntherowi, ówczesnemu kierownikowi szkoły. Przez pewien czas w bibliotece zatrudniona była również pani Romualda Adamczyk. Na przełomie lat 1966/1967 bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanej szkoły podstawowej przy ul. Wejherowskiej 22, gdzie funkcję bibliotekarza pełnili panowie: Kazimierz Chimerek, późniejszy wieloletni kierownik i dyrektor szkoły, oraz nauczyciel Kazimierz Dąbrowski. W następnych latach pracowały w niej panie: Teresa Osak, Danuta Lorek i Elżbieta Maria Kanczkowska.

Od 1976 r. kierownikami biblioteki były panie: Maria Sikora, Bogumiła Szymańska, Wiesława Sender i Barbara Neubauer. Od 1990 r. kierownikiem, a od 2002 r. do 2016 r. dyrektorem placówki była pani Janina Borchmann.

W 1974 r. bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń nowo wybudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziesięć lat później, aby ratować księgozbiór przed panującą tam wilgocią, książki przeniesiono do suchych pomieszczeń w budynku Hotelu Robotniczego — własności Gościcińskiej Fabryki Mebli, przy ul. Drzewiarza 3. Powierzchnia lokalowa była tam bardzo skromna, lecz księgozbiór dość zasobny. 

Do początku lat 90 tych istniały nasze punkty biblioteczne w Bolszewie, Orlu, Górze (Pomorskiej), Kniewie, Gowinie i Nowym Dworze Wejherowskim, które zlikwidowano.

Dzięki przychylności władz gminy i dyrekcji fabryki, biblioteka w 1992 r. otrzymała dodatkowe pomieszczenie po byłym klubie. W pracach adaptacyjnych pomagali społecznie czytelnicy. Lokal biblioteki zajmował wtedy 129.5 m2. i miał dużą czytelnię na 30 miejsc.

W 1995 r. Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Gościcinie nadano imię — jej patronem został znany i lubiany na Kaszubach felietonista, poeta, nauczyciel i publicysta Aleksander Labuda. Uroczyste nadanie imienia „Guczowego Macka” odbyło się 21 października 1995 r. Od tego czasu dyrektor biblioteki jest zaprzyjaźniona z córkami Patrona. Dzięki tej przyjaźni i współpracy udało się nam wspólnie zorganizować kilkanaście znaczących imprez na szczeblu gminnym oraz wydać z rękopisu książki pióra Aleksandra Labudy. Biblioteka ma  hymn pt. „Marsz Zeszińców” (tekst Aleksander Labuda, muzyka Mateusz Hoppe). Hymn jest śpiewany podczas jubileuszy biblioteki.

W latach 1990-1999 księgozbiór biblioteki został uporządkowany. Usunięto egzemplarze zdezaktualizowane, mało poczytne, zagrzybione i dublety. W 1996 r. zaczęto komputeryzację biblioteki, trwającą sześć lat. Biblioteka była jedną z pierwszych w pełni skomputeryzowanych bibliotek publicznych w ówczesnym województwie gdańskim, dziś pomorskim. Już w 1999 r. utworzyliśmy stronę w Internecie. Nasza biblioteka w 2002 r., jako pierwsza w powiecie wejherowskim udostępniła w Internecie swój katalog. W 2006 r. uruchomiliśmy unowocześnioną wersję naszej strony. Umożliwia ona dostęp on-line do katalogów i kont czytelników oraz zawiera informacje o nowościach.

Od 1 stycznia 2002 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie jest samorządową instytucją kultury. Od 15 grudnia 2003 r. swoją siedzibę ma w budynku Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przy ul. Leśnej 35. Lokal użytkowany składa się z trzech pomieszczeń i zajmuje 218 m2 z czytelnią na 30 miejsc. W 2008 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie do wykorzystania na czytelnię, pokazy multimedialne, spotkania autorskie i wernisaże. Obecny metraż pomieszczeń użytkowych stanowi 243.2 m2. W celu zabezpieczenia przed kradzieżą i dewastacja założono monitoring na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń biblioteki. W 2011 r. w budżecie biblioteki zaplanowano środki na automatyzację i rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów, które są udostępnione czytelnikom pod linkiem umieszczonym na naszej stronie internetowej pod adresem: www.bpgw.org.pl przekierowującym do strony Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.

W 2008 r. skomputeryzowano filię, wykonano inwentaryzację zbiorów i usunięto ok. 4 500 książek zagrzybionych i zdezaktualizowanych. Stan księgozbioru, który wzbogaciły m.in. dary Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego z Wejherowa, wynosił 2514 woluminów.

Warto wspomnieć, że w bibliotece działało kółko biblioteczne dla dzieci do lat 15., które po 13 latach aktywnej pracy zakończyło swoją działalność w czerwcu 2003 r. Przez 16 lat działało Koło Miłośników Biblioteki, które od 2006 r. przekształciło się w wolontariat biblioteczny.

Od stycznia 2011 r. w bibliotece w Bolszewie rozpoczął się remont, który obejmował modernizację istniejącej sieci elektrycznej i informatycznej oraz wyburzenie części ściany oddzielającej dwa pomieszczenia biblioteczne w ramach modernizacji sieci informatycznej wymieniono okablowanie, zamontowano gniazda internetowe, utworzono 5 nowych stanowisk komputerowych w czytelni internetowej oraz stanowiska komputerowe dla pracowników biblioteki. Zakupiono szafę serwerową, w której umieszczono wszelkie urządzenia elektroniczne odpowiedzialne za prawidłowe działanie sieci komputerowej. Należy podkreślić, iż dostęp do Internetu dla czytelników biblioteki jest bezpłatny. Natomiast modernizacja sieci elektrycznej obejmowała dostosowanie oświetlenia do potrzeb czytelników i pracowników biblioteki, montaż instalacji elektrycznej niezbędnej dla działania nowych stanowisk komputerowych. Kolejnym etapem remontu biblioteki było wyburzenie fragmentu ściany dzielącej pomieszczenia biblioteki, dzięki temu w pomieszczeniu, w którym dotychczas organizowano spotkania autorskie i wernisaże można było ustawić nowo zakupione regały biblioteczne. Tym samym czytelnicy biblioteki mogli korzystać z jej księgozbioru w bardziej komfortowych warunkach. W następnym roku wykonano, m.in. montaż drzwi w ścianie dzielącej pomieszczenia biblioteczne oraz odświeżenie części pomieszczeń bibliotecznych. Remont biblioteki zakończono w marcu. Pomimo trwającego remontu biblioteka obsługiwała czytelników w godzinach urzędowania.

W marcu 2013 r. Janina Borchmann i Marcin Toczek napisali projekt na budowę filii przy ul. Reja 9 w Bolszewie pn. „Gminne centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Należy podkreślić, iż filia przy ul. Reja 9 została wybudowana przy wsparciu finansowym z dwóch źródeł: Programu Wieloletniego „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 1 875 000 zł i gminy Wejherowo w kwocie ok. 1 400 000 zł niezbędnej do realizacji prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych, kanalizacji wodno-ściekowej i wyposażenia budynku.

Dnia 13 grudnia 2013 r. miało miejsce zawieszenie wiechy — uroczyste zakończenie budowy, stanu surowego zamkniętego budynku. Zakończono najtrudniejsze zadania budowy filii.

W dniu 12 listopada 2014 r. w filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9 w Bolszewie obyła się sesja Rady Gminy Wejherowo, podczas której uchwalony został m.in. nowy Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy. Podjęcie stosownej uchwały podczas posiedzenia uzasadniła Janina Borchmann — Dyrektor biblioteki, podkreślając, iż „Samorządowa Instytucja Kultury — Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy powstała na podstawie Uchwały Nr XLVII/381/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 1 lutego 2002 r. – Aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury — Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Gościcinie. Powyższą uchwałą nadano również statut Bibliotece. Następnie Uchwałą Nr XI/87/2003 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniono jej siedzibę, która mieści się w Bolszewie przy ul. Leśnej 35.

Z dniem 9 października 2015 r. księgozbiór nowodworskiej filii liczył 7081 woluminów. Czytelników zapisanych było 216, a wypożyczeń w skali roku ok. 4 000. Z księgozbioru korzystają mieszkańcy Nowego Dworu Wejherowskiego, Reszek, Zbychowa i Bieszkowic, które łącznie liczą 1660 mieszkańców. 

Zmiana statutu Samorządowej Instytucji Kultury spowodowana była koniecznością dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa jak i do obecnej działalności Biblioteki. W chwili obecnej Biblioteka oprócz zadań z zakresu gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych prowadzi szeroką działalność w zakresie kultury. Instytucja organizuje m.in. wystawy artystyczne, warsztaty z kultury i tradycji regionalnej, zajęcia edukacyjne, konferencje popularnonaukowe. Zmiana statutu podyktowana była również zamiarem utworzenia jej filii.

W lipcu 2019 r. oficjalnie otworzono kolejną filię w Bieszkowicach. W wyremontowanym i przebudowanym budynku mieści się wypożyczalnia, czytelnia, sale warsztatowe oraz obiekty użytku turystycznego. Na zewnątrz dostępna jest przestrzeń do zabawy dla dzieci, miejsce na ognisko i domki, możliwe do wynajęcia. Inwestycja powstała we współpracy z Urzędem Gminy Wejherowo w ramach projektu ,,Z kulturą do Natury” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie Biblioteka posiada cztery filie:

Nr 1 w Bolszewie przy ul. Reja 9,

Nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim przy ul. Szkolnej

Nr 3 w Bieszkowicach przy ul. Szkolnej 4

oraz w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2 (mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury).

Otwarte  filie mają ułatwić mieszkańcom dotarcie do kultury, a biblioteka liczy na to, że zwiększy się liczba czytelników w gminie Wejherowo.