Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: powyższy sprzęt. Koszt ogółem zadania wynosił 26 186,00 zł z tego 22 147,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.