Kultura - Interwencje

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: Kultura-Interwencje

Nazwa własna zadania: „Pamięć i tradycja w 135 rocznicę urodzin Leona Heykego”

Syntetyczny opis zadania: W ramach projektu planowane było utworzenie stałej wystawy plenerowej, której integralną częścią jest ścieżka edukacyjna, w stworzenie której zaangażowani byli twórcy ludowi - rzeźbiarze i malarze, oraz znawcy osoby L. Heyke a także mieszkańcy. Tematem przewodnim projektu była postać i twórczość ludowego kaszubskiego poety, pisarza, nauczyciela i wychowawcy młodzieży ks. Leona Heyke, który urodził się w Bieszkowicach i uczęszczał do szkoły, w której obecnie znajduje się Filia nr 3 BCK, a rok 2020 jest 135 rocznicą jego urodzin. Zakładane działania miały na celu stworzenie miejsca, w którym pamięć o twórcy, będzie pokazana w pryzmacie działań z rękodzieła ludowego i zagadnień kultury tradycyjnej. Zadanie zakładało także warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie i glinie, połączone z konkursem na najładniejszą pracę. Planowane były również prelekcje i spotkania związane tematycznie z twórczością L. Heyke

Wnioskowana kwota dotacji: 35 650,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 35 650,00 zł

Celem projektu jest zachowanie pamięci o twórczości miejscowego pisarza, która ma być też inspiracją do popularyzacji dziedziny rękodzieła ludowego oraz przypomnienie i zapoznanie społeczności z wierzeniami ludowymi, które przewijają się w twórczości pisarza. Chcemy stworzyć ciekawe kulturowo,artystycznie i turystycznie miejsce pamięci,które będzie łączyć tradycyjne i współczesne techniki wykonania wystawy-rzeźby przedstawiające postaci z twórczości Leona Heyke wykonane w drewnie z tabliczkami informującymi o danej postaci w 3 językach, planszami ze zdjęciami, obrazami i informacjami o pisarzu,również w 3 językach polskim, angielskim i kaszubskim. Jako działania dodatkowe planujemy uatrakcyjniające i edukacyjne dla dzieci,młodzieży a także dorosłych warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie i glinie połączone z konkursem na najładniejsze prace wykonane podczas warsztatów. Na otwarcie wystawy wystąpi zespół "Kapela Kaszubska" z programem w języku kaszubskim i w strojach ludowych,która działa pod skrzydłami Biblioteki i Centrum Kultury Zakładamy, że: 1. dzięki wystawie jej odbiorcy mogą zainteresować się bogatą historią, literaturą i kulturą regionu. Warsztaty wpłyną na wzbogacenie wiedzy na temat ludowej tradycji kaszubskiej. Zakładamy organizowanie spotkań z innymi ciekawymi ludźmi związanymi z kulturą ludową Kaszub oraz warsztatów jako stały punkt wystawy w przyszłych latach 2.pozostanie trwały ślad projektu w postaci wystawy plenerowej i rzeźb,które wpiszą się na stale w krajobraz Bieszkowic i okolicy,jako miejsce kultywujące tradycje związane z Leonem Heyke a także rzeźbiarstwem. 3.aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym.Upowszechnianie wiedzy na temat tradycji kaszubskiej,legend i podań nawiązujących do kaszubszczyzny,folkloru. 4.Stworzenie wystawy z przewodnikiem będzie zachętą do głębszego zapoznania się z tradycją ludową okolicy (np. w Zbychowie tradycyjnie co roku odbywa się obrzęd palenia "sztrumana" w Zielone Świątki). 5.Działalność twórców ludowych i amatorów zaangażowanych w procesie powstawania wystawy oraz same warsztaty sprawią,że lokalna społeczność zapozna się z technikami rzeźbiarskimi począwszy od tych tradycyjnych jak dłuta do tych używanych przez współczesnych rzeźbiarzy czyli motorowych pił łańcuchowych,urządzeń elektrycznych z frezami. Będzie to nowatorska i atrakcyjna forma ukazania postaci z dzieł Leona Heyke. 6.Zakładamy wzrost szacunku do spuścizny ludzi z Kaszub,budowanie świadomości regionalnej i kształtowanie poczucia przynależności do narodu kaszubskiego. 7.Projekt jest otwarty na odbiorców wszystkich grup wiekowych i społecznych.Dzięki użyciu nowoczesnych technologii oraz różnorodności elementów składowych będzie on przedsięwzięciem interesującym,szeroko dostępnym i innowacyjnym. 8.Celem operacji jest stworzenie szansy na wzmocnienie aktywności społecznej poprzez popularyzację wśród mieszkańców Gminy Wejherowo rękodzieła artystycznego