Laboratorium Kaszubskiej Tradycji

Laboratorium Kaszubskiej Tradycji – utworzenie izby regionalnej wraz z akcjami ją promującymi.

Projekt Gminnego Ośrodka złożony do Lokalnej grupy Działania Kaszubska Droga został pozytywne rozpatrzony i już niedługo, po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim ruszają działania związane z utworzeniem Izby Regionalnej oraz warsztaty i spotkania, nawiązujące do 4 pór roku.

Punktem wyjścia dla projektu Laboratorium Kaszubskiej Tradycji jest utworzenie Izby Regionalnej, która ma się mieścić w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Izba ma łączyć w sobie tradycję i nowoczesność. By zrealizować nasz pomysł musimy zakupić kiosk multimedialny, z klawiaturą, oprogramowaniem umożliwiającym połączenie z internetem, pozwalający na dodawanie kolejnych treści. Całość ma być przystosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dzieci,  dzięki możliwości regulacji wysokości.  Oprócz języka kaszubskiego i polskiego będzie możliwość wyboru treści w języku angielskim. Multimedialne kioski stanowią sprawdzone źródło wiedzy, gdy zwiedzający chcieliby zapoznać się z czymś więcej niż zastaną ekspozycją. Przy okazji jest to także innowacja technologiczna na naszym terenie. Treść prezentowana w kiosku zostanie opracowana przez naszych nieformalnych partnerów, którzy zadeklarowali się wspomóc nas swoją wiedzą merytoryczną w zakresie tradycji, obrzędów, tradycyjnych rzemiosł i prac związanych z terenem Kaszub.

Pozyskaliśmy przychylność następujących instytucji:
– Fundacja Ochrony Zabytków Pomorza “Pro Turris”
– Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo
– Gminne Centrum Kultury w Szemudzie
– Publiczna Biblioteka Gminy Szemud
– Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie

Dopełnieniem Izby ma być wystawa moblina, która po zakończeniu swej trasy stanie na terenie należącym do Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Na wystawę tę składają się plansze wolnostojące wielkości 109cmx109cm (5 jednostronnych i 5 dwustronnych), stalowe i betonowe konstrukcje do montażu oraz folie zabezpieczające. Na planszach znajdą się fragmenty prezentacji z Izby Regionalnej, zachęcające zarówno do zapoznania się z regionem jak i do odwiedzenia Izby. Informacje o obrzędach, opis miejsc ważnych turystycznie.

Podpisaliśmy deklaracje przyjęcia u siebie wystawy przez placówki edukacyjne z gmin:
– Szemud
– Łęczyce
– Wejherowo
– Linia
– Luzino

Jesteśmy przekonani, że wpłynie to pozytywnie na promocję regionu LGD Kaszubska Droga. Dla urozmaicenia Izby postanowiliśmy wprowadzić do niej odtwarzane na monitorze zarejestrowane wywiady, przeprowadzone specjalnie na potrzeby tego projektu na terenie LGD. Osobą którą wybraliśmy do przeprowadzenia rozmów z twórcami i rzemieślnikami ludowymi, jest Adam Hebel, młody, ale już rozpoznawany i ceniony miłośnik Kaszub, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Projekt zakłada przeprowadzenie 6 wywiadów. Oprócz wartości dokumentującej będą ono stanowiły uzupełnienie treści zgromadzonych przy pomocy partnerów. GOK Gościcino planuje otworzyć specjalną podstronę na potrzeby tego projektu na własnej stronie internetowej, i tam także materiały filmowe będą dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

DOKŁADNY PLAN WARSZTATÓW

Jesień 2013
1. Prelekcja na temat tradycji kaszubskich (1,5h) – prowadzenie – Teresa Szczodrowska – wybrana do projektu za profesjonalizm, doświadczenie i dobry kontakt z każdą grupą wiekową
Temat: Dom i dawna kuchnia kaszubska
2. Regionalne Warsztaty kulinarne przeprowadzane przez KGW Bolszewo  3h
3. Warsztaty papieru czerpanego   – Bogumiła Tesmer , pracownik muzeum w Lęborku, od 8 lat prowadzi warsztaty ginących zawodów w muzeum w Lęborku.  3 grupy wiekowe x 2h = 6 h     max 45 osób
4. Warsztaty wikliniarsko – plecionkarskie   – Grzegorz Solka „Koszykarstwo”   3 grupy wiekowe x 2h = 6h    max 30 osób, Krótka prelekcja na temat historii koszykarstwa, uprawy wikliny oraz omówienie maszyn, narzędzi do tworzenia wyrobów z wikliny.  Instruktor występuje w stroju ludowym.

Zima 2013
1. Prelekcje  na temat tradycji kaszubskich – Teresa Szczodrowska 1,5h
Karnawał, Boże Narodzenie i słoma w obrzędowości kaszubskiej
2. Regionalne Warsztaty Kulinarne przeprowadzane przez KGW  Kniewo 3h
3. Warsztaty ludowego malowania na szkle oraz tworzenia ozdób choinkowych ze słomy  –  dla dzieci  2 grupy wiekowe  – Teresa Szczodrowska  2 grupy x 2h – malarstwo na szkle  + 2 grupy  x 2h – ozdoby ze słomy
4. Warsztaty ludowego zdobienia naczyń – dla dorosłych    3 grupy x 2h
5. Warsztaty filcowania na mokro F.H.U. „Romanowski” –2 grupy x 2h (dzieci i dorośli) Ręczne tworzenie filcu oraz poprzez wykorzystanie szablonów tworzenie przedmiotów użytkowych oraz kwiatów z filcu.

Wiosna 2014
1. Prelekcje na temat tradycji kaszubskich –prowadzenie– Teresa Szczodrowska 1,5h
Haft i Koronkarstwo na Kaszubach + Niedziela Palmowa i Święcone na Kaszubach
2. Regionalne Warsztaty Kulinarne przeprowadzane przez KGW Bolszewo i Kniewo 3h
3. Warsztaty haftu kaszubskiego   3 grupy x2h
4. Warsztaty koronkarstwa kaszubskiego  3 grupy x 2h

Lato 2014
LATO – razem  Impreza na wolnym powietrzu Festyn na letniej scenie GOK Gościcino
Piknik ginących zawodów w ramach działania Izby Regionalnej.

1. Prelekcja Teresy Szczodrowskiej 1,5h – Zwyczaje czasu żniw
2. Regionalne Warsztaty Kulinarne przeprowadzane przez KGW Bolszewo i Kniewo 3h
3. Warsztaty Linorytu   – prowadzenie –  Bogumiła Tesmer – 1 grupa  max.   10 osób
4. Garncarstwo Artystyczne Jarosław Arkuszyński 5h
5. Warsztaty wikliniarsko – plecionkarskie   – Grzegorz Solka „Koszykarstwo”   Pokaz wikliniarstwa wraz z warsztatami dla każdego chętnego podczas trwania całej imprezy – festynu. Każda grupa wysłucha informacji na temat historii koszykarstwa, uprawy wikliny oraz omówienie maszyn, narzędzi do tworzenia wyrobów z wikliny.  Instruktor występuje w stroju ludowym.
6. koncert amatorskich zespołów kaszubskich z regionu LGD Kaszubska Droga
7. Koncert Zespołu Sztere Kote