Nazwa programu: Partnerstwo dla książki

Nazwa własna zadania: „Różne oblicza książki”

Rózie oblicza książki to cykl integrujących warsztatów i spotkań łączących w sobie zarówno działania manualne jak i literackie, jako forma świętowania 30-lecia powstania naszej biblioteki. Projekt skierowany był do dzieci oraz osób w wieku
60+, i miał za zadanie zachęcić do żywego uczestnictwa w czytelnictwie, zdobyć nowe umiejętności i kompetencje społeczne, poprzez uczestnictwo zarówno w tradycyjnych warsztatach, których tematem było powstawanie i historia książki jak i w
działaniach innowacyjnych/nowoczesnych jak programowanie bez komputera czy korzystanie z multimedialnych form czytelnictwa. Poprzez projekt uświadomiliśmy  zarówno tym najmłodszym czytelnikom jak i tym 60+, że czytelnictwo to nie tylko książka tradycyjna a pobyt w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek. Efektem końcowym była wycieczka, wystawa ale także kolekcja wyjątkowych książek przestrzennych, sensorycznych i ilustracji.

Projekt zakładał realizację 3 tematycznie powiązanych bloków tematycznych z warsztatami dla dzieci włączając w to również seniorów, spotkania z ilustratorem i pisarzem, konkursy i wystawa, które miały za zadanie zaznajomienie odbiorców
projektu z historią piśmiennictwa i książki,  zwróciliśmy ich uwagę na mniej oczywiste i nie standardowe formy jej występowania. Warsztaty z samodzielnego tworzenia papieru czerpanego, zabawa czcionkami drukarskimi, nauka kaligrafii
czy tworzenie książek dotykowych i pop-up, miały zaznajomić odbiorców z procesem jaki zachodzi od momentu napisania tekstu, poprzez jego wydanie, do chwili kiedy czytelnik bierze książkę do ręki.