REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA „KARTY DO KULTURY”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KSEROGRAFICZNYCH

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I WYCENY DARÓW W BIBLIOTECE

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DARÓW DO POBRANIA:

FORMULARZ REJESTRACYJNY CZYTELNIKA DO POBRANIA: