Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo (dalej BCK) z siedzibą główną w Gościcinie przy ul. Drzewiarza 2
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w BCK jest Marek Kierznikiewicz m.kierznikiewicz@bckgw.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na warsztaty, korzystania z biblioteki publicznej oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych. Dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom za wyjątkiem tych z przepisów prawa (np. policja itp.) na ich pisemny wniosek.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat w celu udokumentowania działalności BCK, zgodnie z Jednolitym, rzeczowym wykazem akt BCK.
5. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
7. Podanie danych osobowych w przypadku biblioteki jest wymogiem przepisów prawa (ustawa o bibliotekach, dane statystyczne bibliotek). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości użytkowania księgozbioru biblioteki.
8. Podanie danych osobowych w przypadku warsztatów artystycznych jest dobrowolne. Jednak, jeżeli nie zostaną podane uniemożliwi to ich wykorzystanie w celach informacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w warsztatach.

Do pobrania:

Polityka Bezpieczeństwa:

Instrukcja Zarządzania Systemem Informacyjnym:

Dane Kontaktowe do IOD:

Inspektor Danych Osobowych Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
– Marek Kierznikiewicz
tel. (58) 736-47-76, e-mail m.kierznikiewicz@bckgw.pl