EtnoPolska 2020 – Kaszubskie granie, śpiewanie i żartowanie ciągle na fali

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Nazwa programu: EtnoPolska 2020

Nazwa własna zadania:  „Kaszubskie granie, śpiewanie i żartowanie ciągle na fali

Syntetyczny opis zadania: Zadanie polegało na organizacji wydarzeń kulturalnych w 4 miejscowościach Gminy Wejherowo: Gościcino, Bolszewo, Bieszkowice, Kąpino. W każdej placówce odbyło się muzyczne, kabaretowe oraz teatralne wydarzenie artystyczne, każde o tematyce kaszubskiej z użyciem w części lub w całości języka kaszubskiego. Jesteśmy regionem bogatym kulturowo i chcieliśmy, by nasz język wybrzmiewał w każdej dziedzinie kultury. Projekt skierowany do starego i młodego pokolenia ludzi z Kaszub. Starsi chętnie uczestniczyli w kaszubskich wydarzeniach kulturalnych natomiast młodzi ludzie na nowo odkrywali mowę kaszubską. Planowane wydarzenia dały możliwość sprawdzenia lokalnej społeczności poziomu swojej wiedzy z zakresu języka kaszubskiego oraz tradycji, które przemycane były poprzez sztukę.

Wnioskowana kwota dotacji: 17000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji: 17000,00 zł