Organizator: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nazwa programu: Kultura Dostępna

Nazwa własna zadania: „Kaszubskie podróże po kulturze i nie tylko”

 

Zadanie to cykl wyjazdów dla 110 osób łącznie dzieci z obszarów wiejskich do 12 lat i opiekunów z terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do dóbr kultury, po 7 wartościowych edukacyjnie miejscach historycznych i kulturalnych Kaszub. Uwzględniając przede wszystkim dzieci wykluczone przez różne aspekty życia np. bieda, uzależnienia rodziców, zaniedbywanie oraz wykluczenie przez  rówieśników. Wybraliśmy miejscao wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, promującą nie tylko kulturę kaszubską ale również ogólnopolską czy światową. Celem zadania było zapoznanie się z historią , ważnymi miejscami w kulturze polskiej, integrującymi społecznie, to była także okazja, aby poczuć i dotknąć kulturę rozwijając swoją kreatywność. Do zadania włączyliśmy seniorów jako wolontariuszy ze Stowarzyszenia, którzy pomogli przy opiece nad dziećmi a zarazem byli również uczestnikami zadania, gdyż często i ta grupa społeczna ma utrudniony dostęp do kultury. Zadanie było szansą dla tych dzieci na wakacje marzeń.

Zadanie Kaszubskie Podróże po kulturze i nie tylko miało na celu:

Danie możliwości dzieciom aby mogły zwiedzić unikalne w skali świata obiekty w dwóch wybranych przez nas miejscach – Szymbark i Strysza Buda. Nauka historii poprzez zabawę (Malbork, Szymbark, Gdańsk) oraz walka przeciwko wtórnemu alfabetyzmowi (Szymbark), nauczyli się odważnego podejmowania wyzwań i poznawania świata, poznali co oznacza aktywna edukacja, zrozumieli co oznacza dialog ze światem nauki oraz nauczyli się współpracy a także pobudzili swoją ciekawość świata. Poznali świat przez zmysły dotyku, wzroku, słuchu i praktyczne doświadczenia. Wyjazd do Teatru dziecko zaangażował się w odbiór przekazywanej mu treści, to wykształciło w nim zamierzone przez sztukę wartości i cele.  Wycieczka do Parku Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie oraz do  Centrum Edukacji i Regionu w Szymbarku  przybliżyło dzieciom kaszubskie oraz Polskie i Światowe najważniejsze historie związane z danymi budynkami, krajami czy ludźmi oraz pobudziło ich wyobraźnie. Zakładamy, kontynuację działań wyjazdowych dla dzieci w przyszłości oraz będziemy dążyli do tego aby dzieci ze środowisk wykluczonych, biednych z marginesu społecznego byli stałymi odbiorcami naszej oferty edukacyjnej i kulturalnej.