Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu wypożyczonych publikacji oraz zwiększenia liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych, poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwości systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników.