Ważne miejsca w życiu Leona Heyke

Ksiądz Leon Heyke urodził się w gburskiej chacie w Cierzni i przez całe życie związany był z domem rodzinnym. Pierwsza szkoła, w której rozpoczął naukę znajdowała się w Bieszkowicach - obecnie jest to budynek, w którym możecie Państwo podziwiać niniejszą wystawę. Ważną rolę w życiu kaszubskiego poety odegrały również późniejsze miejsca pobierania nauk oraz szkoły, w których nauczał - gimnazjum w Wejherowie, Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Kościerzynie oraz Katedra w Pelplinie. Leon Heyke był również związany z kościołem w Kielnie. Ksiądz przez całe swoje życie pamiętał o korzeniach i często powracał w rodzinne strony.

Dom rodzinny księdza Leona Heyke, obraz autorstwa Bronisława Melzer

Ludzie ważni w życiu Leona Heykego - listy

Ważną część spuścizny Leona Heykego stanowi jego korespondencja. Dużo pisał do rodziców, zwłaszcza do matki, z którą był szczególnie związany. Zachowało się również wiele listów do Aleksandra Majkowskiego oraz Jana Karnowskiego – ludzi, którzy znacząco wpłynęli na to, jak żył i tworzył Leon Heyke.

Fotografie ważnych momentów życia Leona Heyke

Na fotografiach utrwalone zostają najważniejsze momenty życia ludzi. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednostek wybitnych, a taki był bez wątpienia ks. Leon Heyke. Na zdjęciach widoczne są zarówno sceny z jego życia prywatnego jak i służby kapłańskiej.

Dzieło i twórczość

Leon Heyke był człowiekiem wykształconym, w roku 1913 uzyskał tytuł doktorski. Poniżej widoczna jest kopia dyplomu doktorskiego oraz strona tytułowa dysertacji doktorskiej – dokumenty, które znajdują się obecnie w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Ksiądz Heyke był też bardzo płodnym twórcą. Pisał zarówno na tematy historyczne, wydawał artykuły o tematyce pedagogicznej jak i zajmował się poezją. Ogromny wpływ na jego twórczość miały wierzenia i kultura kaszubska. Do najważniejszych jego dzieł można zaliczyć można m.in. „Katilinę” czy poemat „Dobrogost i Miłosława”.

Pamięć i upamiętnienie postaci Leona Heyke

Leon Heyke był postacią, o której z pewnością warto pamiętać. Na terenach Kaszub postawiono kilka rzeźb i popiersi przedstawiających księdza. Poświęcono mu także wystawę w Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz opublikowano liczne artykuły i książki. Najsmutniejszym świadectwem upamiętniającym Leona Heykego jest lista 30 księży, którzy wraz z nim zostali rozstrzelani w Lesie Szpęgawskim w 1939 roku.

Sztuka w hołdzie księdzu Leonowi Heyke

Postać i twórczość księdza Leona Heyke do tej pory inspiruje artystów. Podczas warsztatów rzeźbiarsko-malarskich, które odbyły się w ramach projektu „Pamięć i tradycja w 135 rocznicę urodzin Leona Heykego”, powstało wiele obrazów i rzeźb o tematyce kaszubskiej, związanej z treścią poematów i wierszy Leona Heykego. Rzeźby można podziwiać jako elementy wystawy stałej w budynku dawnej szkoły księdza Leona Heyke.