Razem – ja w domu kultury 2014

Ogłoszenie wyników na inicjatywy lokalne.
W ramach projektu „Razem – ja w domu kultury” wybraliśmy do realizacji sześć projektów. Maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać to 120. Tak się złożyło, że w zakładanym budżecie, po okrojeniu niektórych wydatków, zmieściły się wszystkie proponowane projekty.
Mamy jeden projekt muzyczny „Warsztaty pieśni tradycyjnych uwolnij swój głos”, dwa projekty orbitujące wokół fotografii „Magia ciemni czyli fotograficzny wehikuł czasu” oraz „Niezła sztuka!” dwa projekty teatralne, jeden skierowany do dorosłych „Gwiżdże w gminie Wejherowo – realizacja obrzędu regionalnego na podstawie oryginalnych tekstów autorów kaszubskich” i drugi bardziej uniwersalny i skupiający całe jak się okazuje liczne środowisko teatralne, czyli „Teatralia Gminne”. I jeszcze jeden projekt warsztatowy, zaproponowany przez panie z KGW Bolszewo, „Piękno na co dzień – warsztaty z florystyki i carvingu”.
Do końca sierpnia czekamy na akceptację drugiej części projektu przez Narodowe Centrum Kultury i przy odrobinie szczęścia z końcem sierpnia autorzy projektów będą mogli przystąpić do realizacji swoich pomysłów.

Lp. Tytuł projektu Suma punktów Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1 Niezła sztuka! 112 5000 4700
2 Gwiżdże w Gminie Wejherowo 108 3800 3500
3 Magia ciemni 98 1900 1900
4 Teatralia gminne 93 12400 5800
5 Uwolnij swój głos 75 2000 2000
6 Piękno na co dzień 68 4535 3760

“Razem – ja w domu kultury”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2014. Maksymalna całkowita kwota przeznaczona na realizację tego projektu to 8000 złotych i taką też kwotę otrzymał GOK w ramach podpisanej umowy. Inicjatywy Lokalne to program przeznaczony dla domu kultury, które chcą otworzyć się na propozycje mieszkańców chcących realizować swoje własne twórcze projekty angażujące innych mieszkańców danej miejscowości. Sednem projektu jest przekazanie przez doświadczonych animatorów wiedzy, o tym jak angażować społeczność lokalną w działania na rzecz społeczności. Podczas 10 tygodni trwania projektu będą miały miejsca warsztaty animacji, partycypacji. Wspólnie opracujemy kryteria wyboru projektów do zrealizowania i  opracujemy regulamin konkursu. Wynikiem projektu Razem – ja w domu kultury będzie opracowana diagnoza spostrzegania domu kultury i perspektyw rozwoju. W przeprowadzonym konkursie wybrane zostaną projekty do realizacji, które zostaną sfinansowane w drugim etapie Lokalnych Inicjatyw przez Narodowe Centrum Kultury. Projekty będą realizowane samodzielnie przez pomysłodawców od momentu promocji do finansowego rozliczenia – GOK będzie służył jedynie radą i pomocą.